WYMUSZONE DRGANIA co to jest
Co znaczy drgania wymuszone? W fizyce zmiennej w okresie, na przykład wahadło pobudzane do drgań z.

Definicja Drgania Wymuszone

Co to jest DRGANIA WYMUSZONE: drgania układu odbywające się pod wpływem siły zewnętrznej zmiennej w okresie, na przykład wahadło pobudzane do drgań z pewną częstotliwością albo obwód drgający RLC zasilany sinusoidalnie zmienną w okresie siłą elektromotoryczną

Definicja Deuter:
Co to jest izotop wodoru o masie atomowej 2 oznaczany symbolem D; nazywany również c i ę ż k i m w o d o r e m drgania wymuszone.
Definicja Dżul:
Co to jest energii obowiązująca w układzie jednostek miar SI. Jeden dżul jest robotą, jaką wykonuje siła jednego niutona przesuwając ciało na drodze jednego metra wedle kierunkiem swojego działania: 1 J = 1 Nm drgania wymuszone.
Definicja Drude, Paul:
Co to jest prof. uniw. w Lipsku, Giessen i w Berlinie. Opracował metodę pomiaru przenikalności elektrycznej, rozwinął elektronową teorię metali ( Drudego schemat), a również opracował teorię polaryzacji światła drgania wymuszone.

Czym jest Wymuszone Drgania znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: