DZIWNOŚĆ co to jest
Co znaczy dziwność? W fizyce elementarnych ujawniające się w oddziaływaniach mocnych i.

Definicja Dziwność

Co to jest DZIWNOŚĆ: liczba kwantowa charakteryzujące własności cząstek elementarnych ujawniające się w oddziaływaniach mocnych i elektromagnetycznych. S przyjmuje wartości całkowite dodatnie i ujemne. Cząstka i jej antycząstka różnią się znakiem dziwności. Wartości różne od zera mają tylko tak zwany cząstki dziwne powstające wskutek oddziaływań mocnych. To są cząstki nietrwałe. D. wprowadzono w celu wytłumaczenia mechanizmów powstawania i rozpadu mezonów K i hiperonów

Definicja Dżul:
Co to jest energii obowiązująca w układzie jednostek miar SI. Jeden dżul jest robotą, jaką wykonuje siła jednego niutona przesuwając ciało na drodze jednego metra wedle kierunkiem swojego działania: 1 J = 1 Nm dziwność.
Definicja Dysproz:
Co to jest ziem rzadkich III ekipy układu okresowego pierwiastków. Liczba atomowa - 66, masa atomowa - 162,46. Złożona jest z siedmiu trwałych izotopów. Jest srebrzystym metalem o temperaturze topnienia około dziwność.
Definicja Dzielnik Napięcia:
Co to jest wykorzystywane do wydzielenia części napięcia podawanego do układu elektrycznego poprzez źródło zasilania. Najprostszym dz.n. jest układ dwóch połączonych szeregowo oporników albo kondensatorów. Na dziwność.

Czym jest Dziwność znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: