DŹWIGNIA co to jest
Co znaczy dźwignia? W fizyce obracać się wokół nieruchomej osi (tak zwany punktu podparcia.

Definicja DŹWIGNIA

Co to jest DŹWIGNIA: jedna z maszyn prostych będąca sztywnym prętem mogącym obracać się wokół nieruchomej osi (tak zwany punktu podparcia). Umożliwia ona wykonywanie pracy dzięki niewielkich sił. Rozróżnia się dź. proste i kątowe, jedno- i dwuramienne

Definicja Droga Swobodna:
Co to jest przebywa cząstka między kolejnymi zderzeniami. Definicja służące najczęściej w teorii gazów. Wartość d.s. zależy od gęstości gazu, czyli również od jego ciśnienia. W powietrzu w warunkach normalnych dźwignia co to jest.
Definicja Donor:
Co to jest krystalicznej, wprowadzające dodatkowy swobodny elektron uczestniczący w przewodnictwie elektrycznym. D. są zazwyczaj atomy domieszek (na przykład arsen, antymon, fosfor w germanie albo krzemie dźwignia definicja.
Definicja Dynamika:
Co to jest badający i opisujący ruch ciał materialnych pod wpływem działania sił. D. tytułujemy k l a s y c z n ą, gdy dotyczy ciał poruszających się znacząco wolniej od światła, i r e l a t y w i s t y c z n ą dźwignia co znaczy.

Czym jest Dźwignia znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: