POWIERZCHNIA EKWIPOTENCJALNA co to jest
Co znaczy ekwipotencjalna powierzchnia? W fizyce na przykład grawitacyjnego albo elektrostatycznego.

Definicja Ekwipotencjalna Powierzchnia

Co to jest EKWIPOTENCJALNA POWIERZCHNIA: zestaw geometryczny punktów, gdzie skalarny potencjał pola (na przykład grawitacyjnego albo elektrostatycznego) ma tę samą wartość. Przemieszczanie obiektu oddziałującego z polem po p.e. nie wymaga wykonywania pracy. Linie sił pola są prostopadłe do p.e

Czym jest Powierzchnia Ekwipotencjalna znaczenie w Słownik fizyka na E .