Krzyżówka POWIERZCHNIA EKWIPOTENCJALNA co to jest
Co znaczy ekwipotencjalna powierzchnia? W fizyce na przykład grawitacyjnego albo elektrostatycznego co znaczy.

Czy przydatne?

Definicja EKWIPOTENCJALNA POWIERZCHNIA

Co to jest EKWIPOTENCJALNA POWIERZCHNIA: zestaw geometryczny punktów, gdzie skalarny potencjał pola (na przykład grawitacyjnego albo elektrostatycznego) ma tę samą wartość. Przemieszczanie obiektu oddziałującego z polem po p.e. nie wymaga wykonywania pracy. Linie sił pola są prostopadłe do p.e

Co znaczy Ekliptyka:
Porównanie sferze niebieskiej, wzdłuż którego obserwuje się roczny ruch Słońca, będący rezultatem ruchu Ziemi wokół Słońca. Płaszczyzna e. nachylona jest pod kątem około 2327 do płaszczyzny równika ekwipotencjalna powierzchnia co znaczy.
Krzyżówka Elektronogram:
Dlaczego obraz dyfrakcyjny powstający wskutek rozpraszania elektronów poprzez ciała krystaliczne. Zobacz także elektronografia ekwipotencjalna powierzchnia krzyżówka.
Co to jest Elektrostrykcja:
Jak lepiej odkształcenie dielektryka albo półprzewodnika pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego proporcjonalne do kwadratu natężenia pola E2. W kryształach dielektrycznych z racji na anizotropię ich ekwipotencjalna powierzchnia co to jest.

Czym jest Powierzchnia Ekwipotencjalna znaczenie w Słownik fizyka na E .

  • Dodano:
  • Autor: