POWIERZCHNIA EKWIPOTENCJALNA co to jest
Co znaczy ekwipotencjalna powierzchnia? W fizyce na przykład grawitacyjnego albo elektrostatycznego.

Definicja Ekwipotencjalna Powierzchnia

Co to jest EKWIPOTENCJALNA POWIERZCHNIA: zestaw geometryczny punktów, gdzie skalarny potencjał pola (na przykład grawitacyjnego albo elektrostatycznego) ma tę samą wartość. Przemieszczanie obiektu oddziałującego z polem po p.e. nie wymaga wykonywania pracy. Linie sił pola są prostopadłe do p.e

Definicja Echosonda:
Co to jest w pomiaru głębokości dna zbiorników wodnych i lokalizacji przeszkód znajdujących się w wodzie. W rybołówstwie służąca jest do lokalizacji ławic ryb. Działa na zasadzie pomiaru czasu powrotu sygnału ekwipotencjalna powierzchnia.
Definicja Elektrostrykcja:
Co to jest odkształcenie dielektryka albo półprzewodnika pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego proporcjonalne do kwadratu natężenia pola E2. W kryształach dielektrycznych z racji na anizotropię ich ekwipotencjalna powierzchnia.
Definicja Ekstensywne Wielkości:
Co to jest wielkości fizyczne będące wewnętrznymi wyznacznikami układu zależnymi od jego wielkości, zwłaszcza od liczby cząstek tworzących układ. Przykładami w.e są: masa, objętość, entropia, energia wewnętrzna ekwipotencjalna powierzchnia.

Czym jest Powierzchnia Ekwipotencjalna znaczenie w Słownik fizyka na E .

  • Dodano:
  • Autor: