ELEKTROLUMINESCENCJA co to jest
Co znaczy elektroluminescencja? W fizyce elektrycznym. E. towarzyszy przepływowi prądu poprzez.

Definicja Elektroluminescencja

Co to jest ELEKTROLUMINESCENCJA: jeden z rodzajów luminescencji; świecenie wzbudzane polem elektrycznym. E. towarzyszy przepływowi prądu poprzez rozrzedzone gazy ( wyładowania elektryczne w gazie). Powstaje również w sąsiedztwie złącz półprzewodnikowych i w kryształach (na przykład węglika krzemu SiC i siarczku cynku ZnS domieszkowanych miedzią). E. używana jest między innymi w lampach jarzeniowych

Definicja Elektrolity:
Co to jest przewodzące prąd elektryczny za pośrednictwem jonów (przewodniki drugiego rodzaju, przewodniki jonowe). Mogą to być substancje w stanie stałym albo ciekłym (substancje stopione albo roztwory elektroluminescencja.
Definicja Energia Sprężystości:
Co to jest energia potencjalna związana ze sprężystą deformacją ciała. E.s. posiada naciągnięta sprężyna, obciążony resor, napięty łuk i tym podobne Miarą e.s. jest robota wykonana w trakcie deformowania ciała elektroluminescencja.
Definicja Einstein:
Co to jest otrzymywany pierwiastek o liczbie atomowej 99. Znane są jego izotopy o liczbach masowych od 245 do 255. Jest pierwiastkiem promieniotwórczym bardzo nietrwałym, okresy połowicznego rozpadu elektroluminescencja.

Czym jest Elektroluminescencja znaczenie w Słownik fizyka na E .

  • Dodano:
  • Autor: