ELEKTROSTRYKCJA co to jest
Co znaczy elektrostrykcja? W fizyce pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego proporcjonalne do.

Definicja Elektrostrykcja

Co to jest ELEKTROSTRYKCJA: odwracalne odkształcenie dielektryka albo półprzewodnika pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego proporcjonalne do kwadratu natężenia pola E2. W kryształach dielektrycznych z racji na anizotropię ich własności rozmiar e. może zależeć od orientacji pola elektrycznego względem kryształu. Gdyż zależność funkcyjna deformacji od pola elektrycznego jest kwadratowa, e. nie zależy od zwrotu pola elektrycznego. To odróżnia ją od deformacji powstającej wskutek odwrotnego zjawiska piezoelektrycznego, gdzie symbol deformacji zależy od znaku pola elektrycznego. E. jest deformacją znacząco mniejszą od deformacji piezoelektrycznej. Nie ma zjawiska odwrotnego do elektrostrykcji

Czym jest Elektrostrykcja znaczenie w Słownik fizyka na E .