SPONTANICZNA EMJA co to jest
Co znaczy emisja spontaniczna? W fizyce elektromagnetycznego bez żadnej zewnętrznej powody.

Definicja Emisja Spontaniczna

Co to jest EMISJA SPONTANICZNA: wysyłanie poprzez atomy albo cząsteczki promieniowania elektromagnetycznego bez żadnej zewnętrznej powody. Związana jest z przechodzeniem atomu ze stanu o energii wyższej do stanu o energii niższej. To jest mechanizm statystyczny charakteryzujący się określonym prawdopodobieństwem. Akty emisji promieniowania poprzez poszczególne atomy nie są skorelowane i promieniowanie spontaniczne zbioru atomów albo cząstek nie jest spójne. Zobacz także spójne źródła fal

Definicja Energia Mechaniczna:
Co to jest suma energii kinetycznej układu ciał i energii potencjalnej związanej z oddziaływaniem ciał tworzących układ emisja spontaniczna.
Definicja Elektroliza:
Co to jest fizykochemiczny opierający na reakcji chemicznej wymuszonej przepływem prądu elektrycznego poprzez elektrolit. Jony elektrolitu przenoszące ładunek elektryczny poruszają się w kierunku elektrod emisja spontaniczna.
Definicja Emisja Zimna:
Co to jest emisja autoelektronowa emisja spontaniczna.

Czym jest Spontaniczna Emisja znaczenie w Słownik fizyka na E .

  • Dodano:
  • Autor: