ENANCJOMORFIZM co to jest
Co znaczy enancjomorfizm? W fizyce substancji w dwóch postaciach będących wzajemnymi lustrzanymi.

Definicja Enancjomorfizm

Co to jest ENANCJOMORFIZM: występowanie cząsteczki albo kryształów tej samej substancji w dwóch postaciach będących wzajemnymi lustrzanymi odbiciami. Poprzez podobieństwo do dłoni kryształy takie albo cząstki tytułujemy "lewymi" albo "prawymi". Wybór nazwy jest arbitralny. Enancjomorficzne odmiany kryształów albo cząsteczek różnią się niektórymi własnościami fizycznymi. Jeżeli "prawa" odmiana cząsteczki skręca płaszczyznę polaryzacji światła w prawo, to jej odmiana "lewa" w lewo. Odpowiednikiem e. są dwie odmiany kryształu kwarcu

Definicja Einsteina Temperatura:
Co to jest wymiarze temperatury, charakterystyczny dla danego kryształu, wprowadzony poprzez Einsteina w jego teorii ciepła właściwego ciał stałych. T.E. spełnia relację: , gdzie h - stała Plancka, k - stała enancjomorfizm.
Definicja Elektronowy Rezonans Paramagnetyczny:
Co to jest promieniowania elektromagnetycznego o określonej częstości (radiowej albo mikrofalowej) poprzez umieszczone w polu magnetycznym substancje zawierające c e n t r a p a r a m a g n e t y c z n e enancjomorfizm.
Definicja Energia:
Co to jest fizyczna przydatna w ilościowej analizie mechanizmów i zjawisk fizycznych z racji na to, iż spełnia prawo zachowania ( zasady zachowania). W wielu przypadkach prawidłowe jest stwierdzenie, iż e. jest enancjomorfizm.

Czym jest Enancjomorfizm znaczenie w Słownik fizyka na E .

  • Dodano:
  • Autor: