POTENCJALNA ENERGIA co to jest
Co znaczy energia potencjalna? W fizyce poszczególnych jego części, jeżeli między nimi istnieją.

Definicja Energia Potencjalna

Co to jest ENERGIA POTENCJALNA: część energii układu związana ze wzajemnym położeniem poszczególnych jego części, jeżeli między nimi istnieją siły oddziaływania albo jeżeli znajdują się one w polu sił zewnętrznych. Miarą e.p. układu jest robota, jaką należy wykonać, by zmienić jego konfigurację. Należy jednakże w sposób arbitralny stwierdzić, jakiej konfiguracji układu odpowiada zero e.p. Na przykład miarą e.p. ciała znajdującego się w polu grawitacyjnym Ziemi jest robota, jaką należy wykonać, by z powierzchni Ziemi podnieść ciało na wysokość h. jeżeli ciału o masie m znajdującemu się na poziomie ziemi przypiszemy Ep równą zeru, wówczas na wysokości h: Ep = mgh, gdzie g - przyspieszenie ziemskie. Podobnie jeżeli przyjmiemy, iż e.p. nie naciągniętej sprężyny (o współczynniku sprężystości k) wynosi zero, to po jej wydłużeniu o x: Ep = kx2/2, bo taką pracę należy wykonać, by sprężynę wydłużyć. Zobacz także potencjał, siły potencjalne

Definicja Ekstynkcja:
Co to jest obniżenie natężenia wiązki światła przechodzącej poprzez ośrodek na przykład powietrze, wodę, szkło, przezroczysty kryształ. E. jest rezultatem zarówno absorpcji światła, jak i jego rozpraszania energia potencjalna.
Definicja Emiter:
Co to jest elektroda tranzystora pełniąca w nim taką rolę, jaką pełni katoda w lampach elektronowych energia potencjalna.
Definicja Emisja Termoelektronowa:
Co to jest termoemisja energia potencjalna.

Czym jest Potencjalna Energia znaczenie w Słownik fizyka na E .

  • Dodano:
  • Autor: