SWOBODNA ENERGIA co to jest
Co znaczy energia swobodna? W fizyce będący różnicą energii wewnętrznej układu U i energii.

Definicja Energia Swobodna

Co to jest ENERGIA SWOBODNA: jeden z potencjałów termodynamicznych (funkcja stanu) będący różnicą energii wewnętrznej układu U i energii związanej TS: F U - TS (T - temperatura, S entropia). Zmiana e.s. dokonuje się przez zmianę temperatury T i pracę W wykonaną nad układem: . W stałej temperaturze e.s. jest tą częścią energii wewnętrznej układu, która może być zamieniona na pracę

Definicja Elektronowa Konfiguracja:
Co to jest konfiguracja elektronowa energia swobodna.
Definicja Elektron:
Co to jest składnik budowy materii, trwała cząstka obdarzona elektrycznym ładunkiem elementarnym (e = 1,602 1917(70)10-19 C) i spinem ½ U. Masa spoczynkowa e. wynosi 9,109510-31 kg. E. o ujemnym ładunku energia swobodna.
Definicja Elektrostrykcja:
Co to jest odkształcenie dielektryka albo półprzewodnika pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego proporcjonalne do kwadratu natężenia pola E2. W kryształach dielektrycznych z racji na anizotropię ich energia swobodna.

Czym jest Swobodna Energia znaczenie w Słownik fizyka na E .

  • Dodano:
  • Autor: