ELEKTRONOWY co to jest
Co znaczy gaz elektronowy? W fizyce oderwanych od swoich macierzystych atomów) wmetalu albo.

Definicja Gaz Elektronowy

Co to jest GAZ ELEKTRONOWY: zestaw bezładnie poruszających się elektronów swobodnych (oderwanych od swoich macierzystych atomów) wmetalu albo półprzewodniku. Dzięki nim odpychające się dodatnie jony, tworzące sieć krystaliczną dowolnego metalu, są utrzymywane w równowadze trwałej, aco główne przenoszą ładunek elektryczny, umożliwiając przewodnictwo elektryczne metali. Porównanie g.e. do cząstek gazu ułatwia zrozumienie wielu zjawisk zachodzących wmetalu. Trzeba przy tym zdawać sobie sprawę, iż gęstość g.e. jest około10 tys. razy większa od na przykład gęstości powietrza. Dla g.e. charakterystyczna jest tak zwany temperatura Fermiego Tf (dla metali rzędu 104 K). W temperaturach niższych od Tf g. e. jest gazem zwyrodniałym (zdegenerowanym) ipodlega statystyce kwantowej, ponad Tf zachowanie się g.e. jest podobne do normalnego gazu cząsteczkowego

Czym jest Elektronowy Gaz znaczenie w Słownik fizyka na G .