ELEKTRONOWY co to jest
Co znaczy gaz elektronowy? W fizyce oderwanych od swoich macierzystych atomów) wmetalu albo.

Definicja GAZ ELEKTRONOWY

Co to jest GAZ ELEKTRONOWY: zestaw bezładnie poruszających się elektronów swobodnych (oderwanych od swoich macierzystych atomów) wmetalu albo półprzewodniku. Dzięki nim odpychające się dodatnie jony, tworzące sieć krystaliczną dowolnego metalu, są utrzymywane w równowadze trwałej, aco główne przenoszą ładunek elektryczny, umożliwiając przewodnictwo elektryczne metali. Porównanie g.e. do cząstek gazu ułatwia zrozumienie wielu zjawisk zachodzących wmetalu. Trzeba przy tym zdawać sobie sprawę, iż gęstość g.e. jest około10 tys. razy większa od na przykład gęstości powietrza. Dla g.e. charakterystyczna jest tak zwany temperatura Fermiego Tf (dla metali rzędu 104 K). W temperaturach niższych od Tf g. e. jest gazem zwyrodniałym (zdegenerowanym) ipodlega statystyce kwantowej, ponad Tf zachowanie się g.e. jest podobne do normalnego gazu cząsteczkowego

Definicja Gay-Lussaca Prawo:
Co to jest jest stałe ( izobaryczna przemiana), to objętość danej masy gazu jest wprost proporcjonalna do jego temperatury bezwzględnej: V = bT, gdzie b = V0/T0, V0 - objętość gazu wtemperaturze początkowej T0 gaz elektronowy co to jest.
Definicja Głowica Termojądrowa:
Co to jest zawierająca ładunek, którego wybuch wyzwala energię wprocesie syntezy jąder lekkich ( termojądrowe reakcje). Wymaganą do tego wysoką temperaturę uzyskuje się dzięki wcześniejszemu wybuchowi ładunku gaz elektronowy definicja.
Definicja Geofizyka Stosowana:
Co to jest poszukiwawcza, dział fizyki zajmujący się badaniem podpowierzchniowej skorupy ziemskiej iokreślający mechaniczne, elektryczne imagnetyczne własności materiału skalnego wramach poszukiwań kopalin gaz elektronowy co znaczy.

Czym jest Elektronowy Gaz znaczenie w Słownik fizyka na G .

  • Dodano:
  • Autor: