POLA GRADIENT co to jest
Co znaczy gradient pola? W fizyce skalarnej wielkości fizycznej na przykład potencjału.

Definicja GRADIENT POLA

Co to jest GRADIENT POLA: wektor wskazujący kierunek najszybszej zmiany jakiejś skalarnej wielkości fizycznej na przykład potencjału elektrycznego, temperatury, ciśnienia. Jeżeli wprzestrzeni określona jest funkcja na przykład potencjał V(x,y,z), to grad V = i+ j + k, gdzie i, j, k - wektory jednostkowe wkierunkach osi X, Y iZ. Sedno fizyczny g. jest wyraźnie widoczny dla przypadku dwuwymiarowego: weźmy dwie powierzchnie ekwipotencjalne V1 iV2 ipunkty P1, P2 iP3 leżące odpowiednio na powierzchniach V1 iV2 . Przesuwając się zpunktu P1 do punktu P2 albo P3 obserwujemy ten sam wzrost potencjału V1 - V2. Łatwo zauważyć, iż prędkość wzrostu potencjału zależy od kierunku, wktórym przesuwamy się zpunktu wyjściowego. Intuicja mówi, iż prędkość ta będzie największa wkierunku prostopadłym do powierzchni ekwipotencjalnej przechodzącym poprzez pkt. P1

Definicja Gaz Rozrzedzony:
Co to jest gaz pod ciśnieniem mniejszym od ciśnienia atmosferycznego gradient pola co to jest.
Definicja Gazowana Lampa:
Co to jest lampa elektronowa wypełniona zazwyczaj neonem (Ne), wktórej świecenie w trakcie wyładowania jarzeniowego jest wizualnym parametrem sygnału elektrycznego gradient pola definicja.
Definicja Geodezja:
Co to jest jedna znauk oZiemi. Zajmuje się pomiarami Ziemi wcelu wyznaczenia kształtu iwymiaru jej części albo całości; tworzy mapy iplany geodezyjne używane wróżnych pracach inżynierskich igospodarczych gradient pola co znaczy.

Czym jest Pola Gradient znaczenie w Słownik fizyka na G .

  • Dodano:
  • Autor: