POLA GRADIENT co to jest
Co znaczy gradient pola? W fizyce skalarnej wielkości fizycznej na przykład potencjału.

Definicja Gradient Pola

Co to jest GRADIENT POLA: wektor wskazujący kierunek najszybszej zmiany jakiejś skalarnej wielkości fizycznej na przykład potencjału elektrycznego, temperatury, ciśnienia. Jeżeli wprzestrzeni określona jest funkcja na przykład potencjał V(x,y,z), tograd V = i+ j + k,gdzie i, j, k - wektory jednostkowe wkierunkach osi X, Y iZ. Sedno fizyczny g. jest wyraźnie widoczny dla przypadku dwuwymiarowego: weźmy dwie powierzchnie ekwipotencjalne V1 iV2 ipunkty P1, P2 iP3 leżące odpowiednio na powierzchniach V1 iV2 . Przesuwając się zpunktu P1 do punktu P2 albo P3 obserwujemy ten sam wzrost potencjału V1 - V2. Łatwo zauważyć, iż prędkość wzrostu potencjału zależy od kierunku, wktórym przesuwamy się zpunktu wyjściowego. Intuicja mówi, iż prędkość ta będzie największa wkierunku prostopadłym do powierzchni ekwipotencjalnej przechodzącym poprzez pkt. P1

Definicja Geofizyka:
Co to jest edukacja oZiemi zajmująca się badaniem zjawisk iprocesów zachodzących we wnętrzu Ziemi, hydrosferze (wodna powłoka Ziemi i para wodna watmosferze) i atmosferze gradient pola.
Definicja Gwiazdozbiór:
Co to jest konstelacja, region nieba oumownie przyjętych granicach, wyodrębniony wcelu orientacji na niebie. Całe niebo podzielono na 88 gwiazdozbiorów gradient pola.
Definicja Głośność Dźwięku:
Co to jest charakteryzująca dźwięk pod względem subiektywnego odczuwania go poprzez człowieka, zależna od natężenia iczęstotliwości dźwięku. Głośność (tak zwany wrażenie słuchu) wymienia się jak logarytm gradient pola.

Czym jest Pola Gradient znaczenie w Słownik fizyka na G .

  • Dodano:
  • Autor: