BÓLU GRANICA co to jest
Co znaczy granica bólu? W fizyce kwadratowy), przy której ucho ludzkie rozpoczyna odczuwać ból.

Definicja GRANICA BÓLU

Co to jest GRANICA BÓLU: wartość natężenia dźwięku (wyrażona w watach na metr kwadratowy), przy której ucho ludzkie rozpoczyna odczuwać ból. Człowiek najlepiej słyszy dźwięki oczęstości 1000 Hz idla tej częstości rozpoczyna odczuwać ból przy natężeniu większym od ok. 1 W/m2. Dla przypomnienia próg słyszalności (przy częstości 1000 Hz) odpowiada natężeniu 10-12 W/m2

Definicja Głos:
Co to jest dźwięki ( fale akustyczne), wydawane poprzez aparat głosowy człowieka albo zwierzęcia. Źródłem głosu są drgania strun głosowych umieszczonych wkrtani granica bólu co to jest.
Definicja Gęstość Ładunku:
Co to jest gęstość powierzchniową ładunku p: p = q/s, gdzie q - ładunek elektryczny, s - powierzchnia, na której ten ładunek się znajduje (jednostką gęstości powierzchniowej ładunku jest C/m2); (2) gęstość granica bólu definicja.
Definicja Gaz Rzeczywisty:
Co to jest którego cząsteczkami działają siły oddziaływania międzycząsteczkowego; to są siły przyciągania (ich działanie przejawia się na odległościach pomiędzy środkami cząstek rzędu 10-7 cm) tak zwany siły granica bólu co znaczy.

Czym jest Bólu Granica znaczenie w Słownik fizyka na G .

  • Dodano:
  • Autor: