DIELEKTRYCZNA HTEREZA co to jest
Co znaczy histereza dielektryczna? W fizyce przyłożonego, rosnącego imalejącego, zewnętrznego pola.

Definicja Histereza Dielektryczna

Co to jest HISTEREZA DIELEKTRYCZNA: zależności wektora polaryzacji P ferroelektryków od przyłożonego, rosnącego imalejącego, zewnętrznego pola elektrycznego E. Zależność ta jest spełniona wpewnym przedziale temperatury, wktórym dielektryk jest wfazie ferroelektrycznej ( ferroelektryki). Jest ona nieliniowa i ma kształt pętli, co świadczy otym, iż polaryzacja P zależy nie tylko od wartości przyłożonego pola E, lecz również od tego, jakie pole było przyłożone przedtem. Na pętli h.d. odznacza się punkty: a- stan nasycenia, dalsze zwiększanie wartości pola elektrycznego nie skutkuje już wzrostu polaryzacji; b - tak zwany polaryzacja szczątkowa (resztkowa), stan spolaryzowania ferroelektryka po zmniejszeniu wartości pola elektrycznego do zera ic - tak zwany pole k o e r c j i, pole elektryczne, które trzeba przyłożyć wprzeciwnym kierunku do ferroelektryka, by usunąć polaryzację szczątkową

Czym jest Dielektryczna Histereza znaczenie w Słownik fizyka na H .