MARS co to jest
Co znaczy Mars? W fizyce 6800 km imasie 6 441 023 kg (0,11 masy Ziemi). Posiada dwa księżyce Phobos.

Definicja Mars

Co to jest MARS: planeta Układu Słonecznego sąsiadująca zZiemią, ośrednicy 6800 km imasie 6 441 023 kg (0,11 masy Ziemi). Posiada dwa księżyce Phobos iDeimos. Krąży wokół Słońca zokresem 1,88 lat po orbicie większej od orbity Ziemi. W1997 udana misja sondy kosmicznej Voyager na tę planetę dostarczyła danych owłasnościach fizyko-chemicznych atmosfery igruntu marsjańskiego

Definicja Magnes Nadprzewodnikowy:
Co to jest zrdzeniem ferrytowym, którego uzwojenia wykonane są zmateriału nadprzewodzącego ( nadprzewodnictwo). W wyniku braku oporności wmateriale nadprzewodzącym, wzbudzony wuzwojeniu prąd i natężenie pola mars.
Definicja M:
Co to jest mega mars.
Definicja Magnetyczny Zapis Obrazu:
Co to jest widzialnego na taśmie magnetycznej wpostaci odpowiedniego rozkładu namagnesowania resztkowego. Mechanizm ten bazuje na wymianie obrazu na ciąg impulsów elektrycznych, które przetworzone na pole mars.

Czym jest Mars znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: