MARS co to jest
Co znaczy Mars? W fizyce 6800 km imasie 6 441 023 kg (0,11 masy Ziemi). Posiada dwa księżyce Phobos.

Definicja Mars

Co to jest MARS: planeta Układu Słonecznego sąsiadująca zZiemią, ośrednicy 6800 km imasie 6 441 023 kg (0,11 masy Ziemi). Posiada dwa księżyce Phobos iDeimos. Krąży wokół Słońca zokresem 1,88 lat po orbicie większej od orbity Ziemi. W1997 udana misja sondy kosmicznej Voyager na tę planetę dostarczyła danych owłasnościach fizyko-chemicznych atmosfery igruntu marsjańskiego

Definicja Manipulator:
Co to jest mechaniczne urządzenie do wykonywania pracy wniedostępnych miejscach, na przykład poruszania próbką umieszczoną we wnętrzu aparatury próżniowej mars.
Definicja Mikroskop Polaryzacyjny:
Co to jest optycznego służący do badania materiałów wywołujących polaryzację światła. Przedmiot obserwowany jest oświetlany światłem spolaryzowanym. Światło przechodząc poprzez ośrodek anizotropowy ulega pewnym mars.
Definicja Miernik Cyfrowy:
Co to jest miernik, wktórym pomiar wielkości mierzonej dzieje się wdyskretnych odstępach czasu, awynik pomiaru wyświetlany jest wpostaci cyfr mars.

Czym jest Mars znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: