MATERIAŁÓW WŁASNOŚCI co to jest
Co znaczy mechaniczne własności materiałów? W fizyce zmiana rozmiarów). Jeżeli odkształcenie znika.

Definicja Mechaniczne Własności Materiałów

Co to jest MECHANICZNE WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW: odkształcanie ciał stałych pod wpływem działającej siły (zmiana rozmiarów). Jeżeli odkształcenie znika zchwilą, gdy przestanie działać siła, to tytułujemy je sprężystym; zmiana wymiarów ciała jest wtakim przypadku proporcjonalna do działającej siły. Jeżeli odkształcenie pozostaje po ustaniu działania siły, to tytułujemy je plastycznym. Przyłożenie dostatecznie dużej siły skutkuje zniszczenie (rozerwanie) ciała. Wszystkie ciała możemy podzielić na plastyczne ikruche. Kruchymi są te, które pod działaniem niewielkiej siły, wywołującej odkształcenie rzędu 2-5 %, ulegają zniszczeniu. Plastyczne to takie, które nie ulegają zniszczeniu nawet przy 20-35 % odkształceniu. M. w. m. zmieniają się ztemperaturą; obniżenie temperatury skutkuje pomniejszenie ich plastyczności, na przykład guma wtemperaturze ciekłego azotu staje się krucha. Wielokrotne poddawanie materiału odkształceniom może doprowadzić do jego zmęczenia, wtedy ulega on zniszczeniu pod wpływem siły mniejszej niż normalnie. M. w. m. wynikają zich budowy wewnętrznej itypu wiązania między atomami. Ciała stałe owiązaniu metalicznym ikowalentnym charakteryzują się sporą plastycznością, z kolei kryształy owiązaniu jonowym są kruche

Definicja Moment Siły:
Co to jest będąca iloczynem wektorowym promienia wodzącego r poprowadzonego od początku układu do punktu przyłożenia siły F: M = r ´ F. Wektor M jest prostopadły do płaszczyzny wyznaczonej poprzez wektory r iF mechaniczne własności materiałów.
Definicja Magnetyczna Indukcja:
Co to jest indukcja magnetyczna mechaniczne własności materiałów.
Definicja Metatrwałe Stany Układów Kwantowych:
Co to jest zktórych przejście do stanów oniższej energii zjednoczesną emisją fotonu jest wzbronione. W stanie metatrwałym atom przebywa pewien czas, nazywany czasem życia = 1/P, gdzie P znaczy mechaniczne własności materiałów.

Czym jest Materiałów Własności Mechaniczne znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: