KLASYCZNA MECHANIKA co to jest
Co znaczy mechanika klasyczna? W fizyce się zprędkościami małymi wporównaniu zprędkością światła.

Definicja Mechanika Klasyczna

Co to jest MECHANIKA KLASYCZNA: mechanika opisująca ruch ciał makroskopowych poruszających się zprędkościami małymi wporównaniu zprędkością światła. Oparta jest na zasadach dynamiki Newtona. Prawa m. k. są słuszne we wszystkich inercjalnych układach odniesienia. Przy przejściu ze spoczywającego układu odniesienia do układu poruszającego się szybkość przekształca się zgodnie z przekształcenia Galileusza: v = V + v, gdzie v - szybkość mierzona wukładzie poruszającym się, V - szybkość układu odniesienia, v - szybkość wukładzie spoczywającym

Definicja Moment Siły:
Co to jest będąca iloczynem wektorowym promienia wodzącego r poprowadzonego od początku układu do punktu przyłożenia siły F: M = r ´ F. Wektor M jest prostopadły do płaszczyzny wyznaczonej poprzez wektory r iF mechanika klasyczna.
Definicja Maszyna Cieplna:
Co to jest pobierając ciepło ze zbiornika ciepła przetwarza jego część wpracę mechaniczną, aresztę przekazuje do chłodnicy. M.c. pracująca wcyklu odwrotnym (pobiera ciepło od ciała chłodniejszego ioddaje ciepło mechanika klasyczna.
Definicja M:
Co to jest metr.mili mechanika klasyczna.

Czym jest Klasyczna Mechanika znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: