SKANINGOWY TUNELOWY MIKROSKOP co to jest
Co znaczy mikroskop tunelowy skaningowy? W fizyce badania powierzchni ciał stałych. Twórcy s.m.t.

Definicja Mikroskop Tunelowy Skaningowy

Co to jest MIKROSKOP TUNELOWY SKANINGOWY: mikroskop obardzo dużej rozdzielczości wykorzystywany do badania powierzchni ciał stałych. Twórcy s.m.t. zostali uhonorowani Nagrodą Nobla w1986. W urządzeniu tym używane jest zdarzenie tunelowe, stąd jego nazwa. Do skanowania (przemiatania) powierzchni służąca jest elektroda wpostaci ostrza umieszczonego tuż nad badaną powierzchnią. Odległość ostrza od powierzchni wynosi kilkanaście , tak iż przy odpowiedniej różnicy potencjałów między ostrzem apróbką płynie prąd tunelowy. Każda zmiana odległości ostrza od próbki skutkuje zmiany tego prądu, co pozwala na prześledzenie struktury atomowej powierzchni. Umiejętność rozdzielcza tego typu mikroskopu jest największa spośród znanych dotychczas, wynosi 0,5 . Dzięki s. m. t. można badać ciała stałe utrzymywane wtemperaturze nie większej niż 500 K

Definicja Moc:
Co to jest rozmiar zdefiniowana jako pochodna pracy L po czasie t, P = dL/dt. Jednostką mocy jest wat (skrót W) 1W = 1J/1s. M. jest szybkością wykonywania pracy mikroskop tunelowy skaningowy.
Definicja Mili:
Co to jest m) - przedrostek służący do tworzenia jednostki pochodnej, będącej jedną tysięczną częścią jednostki podstawowej na przykład 1mm = 1/1000 m mikroskop tunelowy skaningowy.
Definicja Mikroskop Interferencyjny:
Co to jest mikroskopu optycznego, wktórym używane jest zdarzenie interferencji fal świetlnych. Każdy promień świetlny wchodzący do mikroskopu zostaje podzielony na dwa, zktórych jeden przechodzi poprzez badany mikroskop tunelowy skaningowy.

Czym jest Skaningowy Tunelowy Mikroskop znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: