SKANINGOWY TUNELOWY MIKROSKOP co to jest
Co znaczy mikroskop tunelowy skaningowy? W fizyce badania powierzchni ciał stałych. Twórcy s.m.t.

Definicja Mikroskop Tunelowy Skaningowy

Co to jest MIKROSKOP TUNELOWY SKANINGOWY: mikroskop obardzo dużej rozdzielczości wykorzystywany do badania powierzchni ciał stałych. Twórcy s.m.t. zostali uhonorowani Nagrodą Nobla w1986. W urządzeniu tym używane jest zdarzenie tunelowe, stąd jego nazwa. Do skanowania (przemiatania) powierzchni służąca jest elektroda wpostaci ostrza umieszczonego tuż nad badaną powierzchnią. Odległość ostrza od powierzchni wynosi kilkanaście , tak iż przy odpowiedniej różnicy potencjałów między ostrzem apróbką płynie prąd tunelowy. Każda zmiana odległości ostrza od próbki skutkuje zmiany tego prądu, co pozwala na prześledzenie struktury atomowej powierzchni. Umiejętność rozdzielcza tego typu mikroskopu jest największa spośród znanych dotychczas, wynosi 0,5 . Dzięki s. m. t. można badać ciała stałe utrzymywane wtemperaturze nie większej niż 500 K

Definicja Mezony:
Co to jest omasie pośredniej pomiędzy masą elektronu amasą protonu. Znane są mezony (pion odkryty w1947) iK (kaon) neutralne iobdarzone ładunkiem elementarnym dodatnim albo ujemnym. Posiadają zerowy spin mikroskop tunelowy skaningowy.
Definicja Magnez:
Co to jest chemiczny oliczbie atomowej 12. Należy do ekipy pierwiastków ziem alkalicznych, posiada dwa elektrony walencyjne. Masa atomowa 24,3. W stanie naturalnym złożona jest ztrzech izotopów trwałych omasach mikroskop tunelowy skaningowy.
Definicja Masa:
Co to jest właściwość ciał fizycznych, charakteryzuje bezwładność ciał. Z m. powiązane jest wpływ grawitacyjne. Jednostką masy jest kilogram (1 kg). Masa jest wielkością skalarną. Zobacz także masa bezwładna mikroskop tunelowy skaningowy.

Czym jest Skaningowy Tunelowy Mikroskop znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: