co to jest
Co znaczy moc? W fizyce dL/dt. Jednostką mocy jest wat (skrót W) 1W = 1J/1s. M. jest szybkością.

Definicja Moc

Co to jest MOC: rozmiar zdefiniowana jako pochodna pracy L po czasie t, P = dL/dt. Jednostką mocy jest wat (skrót W) 1W = 1J/1s. M. jest szybkością wykonywania pracy

Definicja Masa Zredukowana:
Co to jest wukładzie dwóch mas jest ilorazem iloczynu isumy obu mas. Służy do opisu ruchu ciał względem wspólnego środka masy moc.
Definicja Model:
Co to jest rzeczywistą sytuację fizyczną, pomyślany jednak tak, by zawierał wszystkie najistotniejsze cechy obiektu rzeczywistego. Wprowadza się go dla uproszczenia opisu matematycznego. Otrzymujemy wówczas moc.
Definicja Monochromator Optyczny:
Co to jest otrzymywania monochromatycznego (jednobarwnego) światła, wykorzystujące rozszczepianie światła białego poprzez pryzmat albo siatkę dyfrakcyjną. Wpierwszym przypadku używana jest zależność moc.

Czym jest Moc znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: