co to jest
Co znaczy moc? W fizyce dL/dt. Jednostką mocy jest wat (skrót W) 1W = 1J/1s. M. jest szybkością.

Definicja Moc

Co to jest MOC: rozmiar zdefiniowana jako pochodna pracy L po czasie t, P = dL/dt. Jednostką mocy jest wat (skrót W) 1W = 1J/1s. M. jest szybkością wykonywania pracy

Definicja Maxwella-Boltzmanna Funkcja Rozkładu:
Co to jest liczbę cząstek, których współrzędne ipędy znajdują się wzadanych przedziałach wartości. Funkcja ta opisuje układ makroskopowy będący wrównowadze termodynamicznej, podlegający statystyce klasycznej moc.
Definicja Mieszaniny Chłodzące:
Co to jest substancji, które tworząc roztwór obniżają własną temperaturę. Na przykład mieszając lód otemperaturze 0 C zsolą kuchenną wproporcjach 3:1 otrzymamy roztwór, którego temperatura obniży się do ok moc.
Definicja Mx:
Co to jest makswel moc.

Czym jest Moc znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: