co to jest
Co znaczy moc? W fizyce dL/dt. Jednostką mocy jest wat (skrót W) 1W = 1J/1s. M. jest szybkością.

Definicja Moc

Co to jest MOC: rozmiar zdefiniowana jako pochodna pracy L po czasie t, P = dL/dt. Jednostką mocy jest wat (skrót W) 1W = 1J/1s. M. jest szybkością wykonywania pracy

Definicja Moment Pędu:
Co to jest promienia wodzącego r ipędu p, J = r ´ p. Charakteryzuje ruch obrotowy ciała względem punktu odległego od niego or. Drugą zasadę dynamiki Newtona dla ruchu obrotowego można zapisać następująco: dJ/dt moc.
Definicja Miernik Cyfrowy:
Co to jest miernik, wktórym pomiar wielkości mierzonej dzieje się wdyskretnych odstępach czasu, awynik pomiaru wyświetlany jest wpostaci cyfr moc.
Definicja Mechanika:
Co to jest zajmujący się opisem ruchu ciał materialnych ioddziaływań mechanicznych. Oddziaływania mechaniczne to takie, których rezultatem jest zmiana ruchu ciał albo ich deformacja. M. dzieli się na kinematykę moc.

Czym jest Moc znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: