MODEL co to jest
Co znaczy model? W fizyce pomyślany jednak tak, by zawierał wszystkie najistotniejsze cechy obiektu.

Definicja Model

Co to jest MODEL: układ upraszczający rzeczywistą sytuację fizyczną, pomyślany jednak tak, by zawierał wszystkie najistotniejsze cechy obiektu rzeczywistego. Wprowadza się go dla uproszczenia opisu matematycznego. Otrzymujemy wówczas sposobność opisu dużej ekipy podobnych obiektów, chociaż opis ten jest dość przybliżony

Definicja Mega:
Co to jest przedrostek służący wmetrycznym systemie jednostek do tworzenia jednostek pochodnych 106 razy większych od jednostki podstawowej, na przykład 1 MHz = 106 Hz model.
Definicja Mikroskop Polaryzacyjny:
Co to jest optycznego służący do badania materiałów wywołujących polaryzację światła. Przedmiot obserwowany jest oświetlany światłem spolaryzowanym. Światło przechodząc poprzez ośrodek anizotropowy ulega pewnym model.
Definicja Miernik Cyfrowy:
Co to jest miernik, wktórym pomiar wielkości mierzonej dzieje się wdyskretnych odstępach czasu, awynik pomiaru wyświetlany jest wpostaci cyfr model.

Czym jest Model znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: