MODEL co to jest
Co znaczy model? W fizyce pomyślany jednak tak, by zawierał wszystkie najistotniejsze cechy obiektu.

Definicja Model

Co to jest MODEL: układ upraszczający rzeczywistą sytuację fizyczną, pomyślany jednak tak, by zawierał wszystkie najistotniejsze cechy obiektu rzeczywistego. Wprowadza się go dla uproszczenia opisu matematycznego. Otrzymujemy wówczas sposobność opisu dużej ekipy podobnych obiektów, chociaż opis ten jest dość przybliżony

Definicja MKS układ jednostek miar:
Co to jest układ jednostek miar wielkości mechanicznych, którego podstawowymi jednostkami są: metr, kilogram isekunda MODEL.
Definicja magneton Bohra:
Co to jest jednostka momentu magnetycznego B = Ue/2mec, gdzie U - stała Plancka dzielona poprzez 2, e - ładunek elementarny, me - masa elektronu, c - szybkość światła; 1B = 9,273 10-24 J/T MODEL.
Definicja moment bezwładności:
Co to jest opisu ruchu obrotowego bryły sztywnej względem wybranej osi obrotu. W razie jednorodnej bryły sztywnej m. b.: I =ĺmir2i , gdzie mi - masa i-tego elementu bryły sztywnej, ri - odległość owego i-tego MODEL.

Czym jest Model znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: