MODEL co to jest
Co znaczy model? W fizyce pomyślany jednak tak, by zawierał wszystkie najistotniejsze cechy obiektu.

Definicja Model

Co to jest MODEL: układ upraszczający rzeczywistą sytuację fizyczną, pomyślany jednak tak, by zawierał wszystkie najistotniejsze cechy obiektu rzeczywistego. Wprowadza się go dla uproszczenia opisu matematycznego. Otrzymujemy wówczas sposobność opisu dużej ekipy podobnych obiektów, chociaż opis ten jest dość przybliżony

Definicja Molowy Ułamek:
Co to jest relacja liczby moli danej substancji do ogólnej liczby moli wszystkich substancji rozpuszczonych (w tym inaszej wybranej) irozpuszczalnika model.
Definicja Millera Wskaźniki:
Co to jest nie mające wspólnego podzielnika, oznaczone literami h, k, l. Dla oznaczenia płaszczyzn sieciowych wkrysztale zapisywane są wokrągłych nawiasach, na przykład (211). Każdej płaszczyźnie sieciowej model.
Definicja Masa Efektywna:
Co to jest charakteryzująca quasi-cząstki, na przykład elektrony wkrysztale. Na elektron działają siły pochodzące od rdzeni atomowych iinnych elektronów. Wartości tych sił nie znamy, ich obecność rozpoznajemy model.

Czym jest Model znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: