NEUTRONÓW MODERATORY co to jest
Co znaczy moderatory neutronów? W fizyce reaktorach jądrowych. Prawdopodobieństwo wywołania reakcji.

Definicja Moderatory Neutronów

Co to jest MODERATORY NEUTRONÓW: materiały wykorzystywane do spowalniania neutronów w reaktorach jądrowych. Prawdopodobieństwo wywołania reakcji rozszczepiania jądra poprzez powolny neutron jest większe niż poprzez neutron błyskawiczny, dlatego służące są wreaktorach spowalniacze, do których należą woda, ciężka woda D2O, beryl igrafit

Definicja Moment Pędu:
Co to jest promienia wodzącego r ipędu p, J = r ´ p. Charakteryzuje ruch obrotowy ciała względem punktu odległego od niego or. Drugą zasadę dynamiki Newtona dla ruchu obrotowego można zapisać następująco: dJ/dt moderatory neutronów.
Definicja Maszyna Cieplna:
Co to jest pobierając ciepło ze zbiornika ciepła przetwarza jego część wpracę mechaniczną, aresztę przekazuje do chłodnicy. M.c. pracująca wcyklu odwrotnym (pobiera ciepło od ciała chłodniejszego ioddaje ciepło moderatory neutronów.
Definicja Millikan, Robert Andrews:
Co to jest fizyk amerykański. Prof. uniw. wChicago iPasadenie. Odkrył w1911 ładunek elektronu i wyznaczył stałą Plancka, w1923 dostał Nagrodę Nobla moderatory neutronów.

Czym jest Neutronów Moderatory znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: