MODULACJA co to jest
Co znaczy modulacja? W fizyce człowieka, wykorzystywana najczęściej do przekazania jakiejś.

Definicja Modulacja

Co to jest MODULACJA: zmiana wczasie pewnej wielkości fizycznej, zadana poprzez człowieka, wykorzystywana najczęściej do przekazania jakiejś informacji. Można modulować fale elektromagnetyczne ijest to sposób na przenoszenie sygnałów radiowych itelewizyjnych; można również modulować wiązkę światła albo wiązkę elektronów, zmieniając periodycznie jej natężenie do celów pomiarowych

Definicja Mikro:
Co to jest przedrostek służący do ustalenia podwielokrotności jednostki podstawowej będącej jej jedną milionową częścią, na przykład 1m = 10-6 m modulacja.
Definicja Menisk:
Co to jest powierzchni cieczy wmiejscu jej zetknięcia zciałem stałym. O kształcie m. decyduje wzajemna stosunek między siłami spójności wcieczy asiłami przylegania pomiędzy cząsteczkami cieczy icząsteczkami modulacja.
Definicja Momenty Jąder Atomowych:
Co to jest imomenty elektromagnetyczne. Stanowią fundamentalne źródło informacji owewnętrznej budowie jądra atomowego. Okres pędu jądra jest sumą geometryczną własnych momentów pędu (spinów) imomentów modulacja.

Czym jest Modulacja znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: