MODULACJA co to jest
Co znaczy modulacja? W fizyce człowieka, wykorzystywana najczęściej do przekazania jakiejś.

Definicja Modulacja

Co to jest MODULACJA: zmiana wczasie pewnej wielkości fizycznej, zadana poprzez człowieka, wykorzystywana najczęściej do przekazania jakiejś informacji. Można modulować fale elektromagnetyczne ijest to sposób na przenoszenie sygnałów radiowych itelewizyjnych; można również modulować wiązkę światła albo wiązkę elektronów, zmieniając periodycznie jej natężenie do celów pomiarowych

Definicja Magnetyczna Struktura:
Co to jest rozkład momentów magnetycznych wkryształach. S.m. opisuje się podając uśrednioną wczasie mikroskopową gęstość momentu magnetycznego M(x,y,z). Dla paramagnetyków idiamagnetyków M(x,y,z) = 0, dla modulacja.
Definicja Mikro:
Co to jest przedrostek służący do ustalenia podwielokrotności jednostki podstawowej będącej jej jedną milionową częścią, na przykład 1m = 10-6 m modulacja.
Definicja Metatrwałe Stany Układów Kwantowych:
Co to jest zktórych przejście do stanów oniższej energii zjednoczesną emisją fotonu jest wzbronione. W stanie metatrwałym atom przebywa pewien czas, nazywany czasem życia = 1/P, gdzie P znaczy modulacja.

Czym jest Modulacja znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: