ATOMU MAGNETYCZNY MOMENT co to jest
Co znaczy moment magnetyczny atomu? W fizyce elektronów (orbity elektronów można traktować jak.

Definicja Moment Magnetyczny Atomu

Co to jest MOMENT MAGNETYCZNY ATOMU: stały okres magnetyczny związany zorbitalnym ruchem elektronów (orbity elektronów można traktować jak elementarne pętle zprądem, każda taka orbita ma pewien magnetyczny okres dipolowy) iich spinami. Pewien wpływ na rozmiar m.m.a. ma także okres magnetyczny jądra. M.m.a. jest sumą geometryczną wymienionych ponad momentów, jest on rzędu magnetonu Bohra B i decyduje oorientacji atomu wzewnętrznym polu magnetycznym

Definicja Masa Relatywistyczna:
Co to jest wruchu; wyraża się wzorem gdzie mo - masa spoczynkowa, v - szybkość ciała, c - szybkość światła wpróżni. Ze wzoru tego wynika, iż masa wzrasta, gdy rośnie szybkość poruszającego się ciała. W moment magnetyczny atomu.
Definicja Mendelejew, Dimitrij Iwanowicz:
Co to jest rosyjski, prof. uniw. wSt. Petersburgu. Odkrył prawo okresowości pierwiastków chemicznych. Ułożył pierwiastki chemiczne wukład okresowy przewidując istnienie iwłasności chemiczne trzech, nieznanych moment magnetyczny atomu.
Definicja Moment Obrotowy:
Co to jest okres siły powodujący obrót ciała moment magnetyczny atomu.

Czym jest Atomu Magnetyczny Moment znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: