ATOMU MAGNETYCZNY MOMENT co to jest
Co znaczy moment magnetyczny atomu? W fizyce elektronów (orbity elektronów można traktować jak.

Definicja Moment Magnetyczny Atomu

Co to jest MOMENT MAGNETYCZNY ATOMU: stały okres magnetyczny związany zorbitalnym ruchem elektronów (orbity elektronów można traktować jak elementarne pętle zprądem, każda taka orbita ma pewien magnetyczny okres dipolowy) iich spinami. Pewien wpływ na rozmiar m.m.a. ma także okres magnetyczny jądra. M.m.a. jest sumą geometryczną wymienionych ponad momentów, jest on rzędu magnetonu Bohra B i decyduje oorientacji atomu wzewnętrznym polu magnetycznym

Czym jest Atomu Magnetyczny Moment znaczenie w Słownik fizyka na M .