co to jest
Definicja jaz co to jest. Czym jest średni, zwykle żelbetowa, wznoszona w poprzek koryta rzeki, w.

Co to jest Jaz

DefinicjaJAZ: budowla hydrotechniczna spiętrzająca wodę powyżej poziom średni, zwykle żelbetowa, wznoszona w poprzek koryta rzeki, w celu zapewnienia jej żeglowności w okresach niskiego stanu wody, powstania dogodnego ujęcia wody do celów komunalnych, przemysłowych, energetycznych i tym podobne, odpowiedniego nawilgocenia gleby poprzez podniesienie poziomu wody gruntowej i tym podobne,, W zależności od rodzaju konstrukcji rozróżnia się jazy stałe - bez żadnych zamknięć (ruchomych odcinków piętrzących) i jazy ruchome - z zamknięciami w formie klap, zasuw itp

Czym jest Jaz znaczenie w Słownik geografia J .