co to jest
Definicja jaz co to jest. Czym jest średni, zwykle żelbetowa, wznoszona w poprzek koryta rzeki, w.

Co to jest Jaz

Definicja JAZ: budowla hydrotechniczna spiętrzająca wodę powyżej poziom średni, zwykle żelbetowa, wznoszona w poprzek koryta rzeki, w celu zapewnienia jej żeglowności w okresach niskiego stanu wody, powstania dogodnego ujęcia wody do celów komunalnych, przemysłowych, energetycznych i tym podobne, odpowiedniego nawilgocenia gleby poprzez podniesienie poziomu wody gruntowej i tym podobne,, W zależności od rodzaju konstrukcji rozróżnia się jazy stałe - bez żadnych zamknięć (ruchomych odcinków piętrzących) i jazy ruchome - z zamknięciami w formie klap, zasuw itp

Definicja Jądro Ziemi:
Co to jest najwyższym stopniu wewnętrzna strefa Ziemi. Hipotezy dotyczące cech jądra Ziemi opierają się raczej na badaniu rozchodzenia się fal sejsmicznych wywołanych trzęsieniami Ziemi. Wedle powszechnie jaz.
Definicja Jesień:
Co to jest rozpoczynająca się w chwili równonocy jesiennej i trwająca do momentu przesilenia zimowego. Na północnej półkuli Ziemi trwa od około 22 XII (na półkuli południowej w tym czasie jest wiosna). W jaz.
Definicja Jar:
Co to jest stromych zboczach i słabo wykształconym (wąskim) dnie. Jar tworzy się zazwyczaj na obszarach o budowie płytowej (kanion Kolorado), również w skałach łatwo podlegających mechanizmom krasowienia jaz.

Czym jest Jaz znaczenie w Słownik geografia J .

  • Dodano:
  • Autor: