JEZIORO co to jest
Definicja jezioro co to jest. Czym jest nie mający swobodnej zamiany wód z morzem. Klasyfikację.

Co to jest Jezioro

Definicja JEZIORO: zbiornik wodny wypełniający naturalną nieckę śródlądową, nie mający swobodnej zamiany wód z morzem. Klasyfikację jezior przeprowadza się zazwyczaj w oparciu o sposób stworzenia misy jeziornej. Odmiennie przeprowadzane klasyfikacje mogą brać pod uwagę cechy hydrologiczne, fizyczne, chemiczne i biologiczne jeziora. Największe pod względem zajmowanej powierzchni są jeziora będące pozostałościami po dawnych morzach. Odpowiednikiem jeziora tego typu jest Morze Kaspijskie, Jezioro Aralskie. Jeziora mogą również powstawać poprzez odcięcie od mórz dawnych zatok morskich. Ten typ jezior występuje między innymi na polskim wybrzeżu Morza Bałtyckiego (Łebsko, Gardno, Jamno). W obrębie zapadlisk tektonicznych powstały jeziora należące do najgłębszych na Ziemi. Do tego typu jezior zalicza się między innymi Bajkał, Niasa, Tanganika, Morze Martwe. Jeziora mogą tworzyć się w kraterach wygasłych wulkanów. Mają one wówczas kształt zbliżony do okrągłego, są bardzo głębokie (Albano we Włoszech). Najliczniejszą grupę tworzą jeziora, których geneza związana jest z ostatnim zlodowaceniem. Działalność lodowca wytworzyła liczne zagłębienia, które po ociepleniu klimatu i stopnieniu lodów wypełniła woda. Jeziora tego typu spotyka się w Polsce powszechnie na obszarach pojezierzy. W wysokich górach erozja polodowcowa doprowadziła do stworzenia odrębnego typu jezior zwanych cyrkowymi (lodowcowy cyrk). Wypełniają one głębokie misy powstałe po wytopieniu się lodowców górskich. Jeziora tego typu spotyka się między innymi w Tatrach. Niejednokrotnie misy jeziorne powstają w dolinach rzecznych, zatarasowanych osadami niesionymi poprzez rzekę albo materiałem zsuniętym ze zboczy górskich. Odrębny typ jezior wykształcił się na obszarach objętych procesami krasowienia. Stworzenie jeziora może również wiązać się z gospodarczą działalnością człowieka. Przez budowę zapory w poprzek doliny rzecznej tworzy się sztuczny zbiornik wodny. Zapory i sztuczne zbiorniki wodne buduje się z myślą o zabezpieczeniu przed powodziami, w celu wyzyskania energii wód w energetyce, zaopatrzenia w wodę miast i przemysłu. Łączna powierzchnia wszystkich jezior wynosi około 2,5 mln km2, jest to około 1,8% powierzchni lądów. Największe jeziora na Ziemi (powierzchnia w tys. km2): Morze Kaspijskie 371,0, Górne 82,4, Wiktorii 68,8, Aralskie 64,5, Huron 59,6, Michigan 57,8, Tanganika 32,9. Najgłębsze jeziora na Ziemi (max. głębokość w m): Bajkał 1620, Tanganika 1435, Morze Kaspijskie 1025

Definicja Jądro Ziemi:
Co to jest najwyższym stopniu wewnętrzna strefa Ziemi. Hipotezy dotyczące cech jądra Ziemi opierają się raczej na badaniu rozchodzenia się fal sejsmicznych wywołanych trzęsieniami Ziemi. Wedle powszechnie jezioro.
Definicja Jaz:
Co to jest hydrotechniczna spiętrzająca wodę powyżej poziom średni, zwykle żelbetowa, wznoszona w poprzek koryta rzeki, w celu zapewnienia jej żeglowności w okresach niskiego stanu wody, powstania dogodnego jezioro.
Definicja Jednopolówka:
Co to jest ziemi. Najprymitywniejsza uprawa polegająca na obsiewaniu jednego pola, a po spadku żyzności użytkowaniu nowego terenu (mechanizm nieregularny) albo na obsiewaniu tylko jednego pola, w okresie gdy jezioro.

Czym jest Jezioro znaczenie w Słownik geografia J .

  • Dodano:
  • Autor: