POROHY co to jest
Definicja porohy co to jest. Czym jest korycie rzecznym. Z uwagi na znaczącą odporność skał koryto.

Co to jest Porohy

Definicja POROHY: (z ukraińskiego), regionalna nazwa progów skalnych w korycie rzecznym. Z uwagi na znaczącą odporność skał koryto w obrębie porohów zwęża się i jednocześnie uzyskuje większy spadek, stąd prąd rzeki na odcinku porohów jest błyskawiczny i burzliwy. W najwyższym stopniu znanym odpowiednikiem są porohy Dniepru i Dniestru

Definicja Playa Takyr:
Co to jest zagłębienie w obszarze pustynnym, o płaskim dnie zbudowanym z nagromadzonego poprzez płynące okresowo wody drobnoziarnistego materiału okruchowego (muły, iły). Takyr stanowi regularnie dno porohy.
Definicja Potok:
Co to jest mały, naturalny ciek powierzchniowy, o wydajnym źródle i wartkim nurcie. Płynie wąskim korytem, w górach kamienistym albo żwirowym, na nizinach piaszczystym albo mulistym porohy.
Definicja Plaszczowina:
Co to jest nasunięcie silnie sfałdowanych mas skalnych, powstające pod wpływem nacisku bocznego wywołanego poprzez ruchy górotwórcze. Płaszczowina charakteryzuje się sporą rozciągłością poziomą (nawet do porohy.

Czym jest Porohy znaczenie w Słownik geografia P .

  • Dodano:
  • Autor: