WĄDÓŁ co to jest
Definicja wądół co to jest. Czym jest stok w obszarach o klimacie umiarkowanie wilgotnym, cechująca.

Co to jest Wądół

Definicja WĄDÓŁ: rodzaj formy powierzchni Ziemi, niewielka dolinka wcięta w stok w obszarach o klimacie umiarkowanie wilgotnym, cechująca się stromymi zboczami i płaskim dnem, wypełnionym warstwą zwietrzeliny przepojonej wodą, stale cieknącą w kierunku spadku doliny. Wądół jest odwadniany poprzez ciek płynący okresowo albo epizodycznie. Wądoły są popularną metodą dolinną w Polsce południowej, w pierwszej kolejności w Karpatach

Definicja Wietrzeniowe:
Co to jest gdzie koncentracja minerałów użytecznych, będących pozostałością po rozpadzie skał, nastąpiła pod wpływem czynników atmosferycznych, w konsekwencji mechanizmów wietrzenia skał (mechanicznego i wądół.
Definicja Wybrzeże:
Co to jest pomiędzy lądem a zbiornikiem wodnym (oceanem, morzem, jeziorem), obejmujący strefę bezpośredniego albo pośredniego działania fal. Wynikiem niszczącej albo budującej działalności czynników wądół.
Definicja Wyspa:
Co to jest lądowego otoczona dookoła wodą (oceanem, morzem, jeziorem, ramionami rzeki). Wyspy powstają w konsekwencji: zanurzenia się lądu o urozmaiconej rzeźbie (wyspy kontynentalne), budującej działalności wądół.

Czym jest Wądół znaczenie w Słownik geografia W .

  • Dodano:
  • Autor: