WIEŚ co to jest
Definicja wieś co to jest. Czym jest terenów użytkowanych rolniczo. Mieszkańcy wsi utrzymują się.

Co to jest Wieś

DefinicjaWIEŚ: zespół zabudowań mieszkalnych i gospodarskich, właściwy dla terenów użytkowanych rolniczo. Mieszkańcy wsi utrzymują się wyłącznie albo raczej z pracy na roli. Odznacza się sporo różnych układów zabudowy wsi, które wykształciły się zależnie od warunków naturalnych i tradycji kulturowych (na przykład okolnica, ulicówka, widlica). Nazwą wieś obejmuje się także niekiedy grunty rolne należące do jej mieszkańców. Z urbanistycznego punktu widzenia przeciwieństwem wsi jest miasto, lecz różnice pomiędzy nimi nie są dokładnie określone. Coraz częściej tereny przedmieść upodabniają się do wsi. Brak również norm prawnych jednoznacznie klasyfikujących daną osadę jako miasto albo wieś, przyznanie określonego statusu dzieje się na mocy uchwały władz administracyjnych

Czym jest Wieś znaczenie w Słownik geografia W .