MECHANICZNE WIETRZENIE co to jest
Definicja wietrzenie mechaniczne co to jest. Czym jest fizyczne, a więc rozpad skały. W zależności.

Co to jest Wietrzenie Mechaniczne

DefinicjaWIETRZENIE MECHANICZNE: wietrzenie fizyczne, rodzaj wietrzenia powodujący zmiany fizyczne, a więc rozpad skały. W zależności od oddziałującego czynnika odznacza się:1) wietrzenie mechaniczne insolacyjne (termiczne), zachodzące pod wpływem następującego na przemian nagrzewania (promieniami słonecznymi) i oziębiania powierzchni skały, czego efektem jest nierównomierne nagrzewanie i rozszerzanie, kurczenie poszczególnych ziaren, a również całej przypowierzchniowej warstwy skały (tak zwany wietrzenie mechaniczne skorupowe), powodujące stopniowe rozluźnianie i rozpad przypowierzchniowej warstwy skały,2) wietrzenie mechaniczne mrozowe (kongelacja), zachodzące pod wpływem częstych zmian temperatury z dodatniej na ujemną i na odwrót, czego efektem jest zamarzanie i odmarzanie wody w szczelinach skalnych, lód krzepnąc zwiększa własną objętość rozluźniając i rozsadzając skałę,3) wietrzenie mechaniczne solne (eskudacja), zachodzące pod wpływem krystalizacji soli, raczej jodu, potasu i magnezu, w porach i szczelinach gruntu, powodujące powstawanie soczewek i skupień soli, rozsadzających skałę od wewnątrz.4) wietrzenie mechaniczne ilaste (deflokulacja), zachodzące pod wpływem nasiąkania wodą skał ilastych, czego efektem jest ich pęcznienie, a następnie - w konsekwencji wyparowywania - kurczenie objętości i powsta-wanie szczelin i niszczenie zwięzłości skały,5) wietrzenie mechaniczne organiczne - zachodzi pod wpływem mechanicznego oddziaływania organizmów roślinnych (na przykład rozkruszanie skały poprzez rozrastające się korzenie drzew) i zwierzęcych (((na przykład rozluźnianie skały poprzez rycie nor itp).Wietrzenie mechaniczne zachodzi w najwyższym stopniu intensywnie w obszarach pozbawionych stałej pokrywy roślinnej, o częstych zmianach temperatury i wilgotności, a zatem w strefach polarnych, na pustyniach i półpustyniach i w wysokich górach

Czym jest Mechaniczne Wietrzenie znaczenie w Słownik geografia W .