WERGILIUSZ co to jest
Kto to jest WERGILIUSZ? Słownik komedia jest przewodnikiem Dantego po piekle i czyśćcu. Jego postać.

Biografia Wergiliusz

Kim był WERGILIUSZ: postać występująca w poemacie Dantego Alighieri Boska komedia jest przewodnikiem Dantego po piekle i czyśćcu. Jego postać symbolizuje związek Dantego z rzymską starożytnością (Wergiliusz jako twórca Eneidy, poświęconej mitologicznym początkom Rzymu) i wskazuje na ambicje literackie autora poematu

Czym jest WERGILIUSZ znaczenie w Słownik bohaterów W .