ABELARD PIOTR co to jest
Definicja ABELARD PIOTR. Co znaczy teolog scholastyczny; prowadził ożywioną działalność.

Co to jest Piotr Abelard

Definicja ABELARD PIOTR: (1079-1142) - francuski filozof i teolog scholastyczny; prowadził ożywioną działalność nauczycielską; jego wykłady wywoływały entuzjazm wśród słuchaczy. Miłość do Heloizy, bratanicy (siostrzenicy?) kanonika Fulberta, stała się powodem jego tragedii. Z polecenia kanonika został wykastrowany poprzez wynajętych zbirów, następnie pozbawiony prawa nauczania. Wstąpił do klasztoru, a później długie lata spędził w pustelni. Jego ukochana także wstąpiła do zakonu. Dzieje tej niezwykłej miłości ilustrują słynne listy Abelarda i Heloizy, z kolei swoją biografię zawarł w liście znanym pt. Historia moich niedoli (to jedyna średniowieczna autobiografia). Jego poglądy zostały potępione poprzez Kościół. Pozostawił dość bogaty majątek filozoficzny i teologiczny, między innymi zajął stanowisko w słynnym średniowiecznym sporze o elementy ogólne - powszechniki uniwersalia. Treścią sporu było to, czy pojęciom ogólnym odpowiadają elementy rzeczywiste, a jeśli tak, to jakie? Abelard odrzucił istnienie desygnatów pojęć ogólnych, a więc powszechnikiem nie jest ani symbol fizyczny, ani desygnat, ale znaczenie znaku. Ujęcie to nazywane jest regularnie sermonizmem. Własne zainteresowania skupił na nazwach jednostkowych. Ogólność nazw bazuje na tym, iż mogą określać sporo rzeczy, chociaż same nie są rzeczą. To stanowisko wpływało na przedstawienie głównych dogmatów teologicznych. W swoich pismach starał się dowieść, iż filozofia nie jest podporządkowana teologii. Wiarę pojmował w sposób racjonalistyczny: rozum może obejść się bez wiary, lecz wiara nie może obyć się bez rozumu. Miał nowoczesne poglądy na moralność. Zauważył, iż ten, kto nie może uczynić użytku ze swego rozumu i wolności, nie może być posądzony o winę w sytuacji łamania nakazów moralnych i praw. Główne dzieła: Historia moich niedoli (1952), Pisma niektóre t. 1-3 (1968-1970)

Czym jest Piotr Abelard znaczenie w Słownik filozofia A .