RADYKALIZM FILOZOFICZNY co to jest
Definicja RADYKALIZM FILOZOFICZNY. Co znaczy postawy światopoglądowe ( empiryzm, utylitaryzm.

Co to jest Filozoficzny Radykalizm

Definicja RADYKALIZM FILOZOFICZNY: termin obejmujący swym znaczeniem postawy światopoglądowe ( empiryzm, utylitaryzm) popularne w Anglii na przełomie XVIII i XIX w., gdzie przywiązywano sporą wagę do asocjacjonizmu w teorii poznania i utylitaryzmu w teorii działania, kładąc nacisk na etyczną stronę życia, podkreślając związek i zależność pomiędzy dobrem i przyjemnością w osiąganiu poprzez człowieka szczęścia ( hedonizm etyczny, hedonizm psychologiczny). Do najwybitniejszych przedstawicieli kierunku zalicza się Benthama i Milla

Czym jest Filozoficzny Radykalizm znaczenie w Słownik filozofia R .