RELIGIA co to jest
Definicja RELIGIA. Co znaczy kulty, dogmaty, praktyka obrzędów, organizacja kościelna; religia.

Co to jest Religia

Definicja RELIGIA: (z łaciny łączenie) - wierzenia, mity, kulty, dogmaty, praktyka obrzędów, organizacja kościelna; religia ustala relacja człowieka do tego, co święte, jednoczy pod wspólnym sztandarem jednakowo wierzących; zazwyczaj posiada osobę godną najwyższego szacunku, świętą, uznawaną za bóstwo; wskazuje wierzącym drogę do zbawienia, obiecując życie po śmierci, sposobność obcowania z absolutem; dla Hegla to postać ducha absolutnego, doskonalsza forma niż piękno, sztuka. Posługuje się wyobrażeniem, jej dzieje rozpadają się na trzy fazy: pierwszy to wschodnie religie natury, drugi to religie indywidualności duchowej (na przykład religia żydowska, grecka, rzymska), trzeci to chrześcijaństwo - religia prawdy; zdaniem Bergsona to potrzeba człowieka, będąca jego pociechą w cierpieniu i w życiu, w rozważaniach o śmierci, a również źródło wzorów postępowania ludzi ogromnych (świętych, mistyków), otwierające przed człowiekiem nowe horyzonty działania, zachowania, postępowania, wartościowania

Czym jest Religia znaczenie w Słownik filozofia R .