CLAPEYRONA CLAUSIUSA RÓWNANIE co to jest
Co znaczy Clapeyrona-Clausiusa równanie? W fizyce spowodowaną poprzez nią zmianą temperatury.

Definicja Clapeyrona-Clausiusa Równanie

Co to jest CLAPEYRONA-CLAUSIUSA RÓWNANIE: równanie opisujące związek między zmianą ciśnienia i spowodowaną poprzez nią zmianą temperatury przemiany fazowej pierwszego rodzaju (na przykład wrzenie, krzepnięcie). Zmiana ciśnienia o p skutkuje przesunięcie temperatury przemiany Tp o Tp spełniające równanie:,gdzie V1 i V2 to objętości ciała w pierwszej i drugiej fazie, a Q12 ciepło przemiany z etapy pierwszej do drugiej, nie mniej jednak wielkości te odnoszą się do tej samej ilości masy (((na przykład jednego mola). Wedle tym równaniem temperatura wrzenia wody wzrasta wraz ze wzrostem ciśnienia, w trakcie gdy temperatura zamarzania maleje

Czym jest Clapeyrona-Clausiusa równanie znaczenie w Słownik fizyka na C .