ELEKTRYCZNEGO PRĄDU GĘSTOŚĆ co to jest
Co znaczy gęstość prądu elektrycznego? W fizyce prądu elektrycznego irówny co do wartości.

Definicja Gęstość Prądu Elektrycznego

Co to jest GĘSTOŚĆ PRĄDU ELEKTRYCZNEGO: W opisie makroskopowym to jest wektor zgodny zkierunkiem prądu elektrycznego irówny co do wartości bezwzględnej çj ç = I/S, gdzie I - natężenie prądu przepływającego poprzez zorientowaną powierzchnię S, prostopadłą do kierunku prądu. Miarą g.p.e. jest amper na metr kwadratowy (A/m2). W opisie mikroskopowym j = noe, gdzie: no - liczba elektronów przewodnictwa na jednostkę objętości, e - wartość bezwzględna ładunku elektronu, - średnia szybkość elektronu wruchu uporządkowanym

Czym jest Elektrycznego Prądu Gęstość znaczenie w Słownik fizyka na G .