SONDA LANGMUIRA co to jest
Co znaczy Langmuira sonda? W fizyce wprowadzana do plazmy (zjonizowanego gazu) wcelu wyznaczania.

Definicja Langmuira Sonda

Co to jest LANGMUIRA SONDA: elektroda metalowa (o możliwie najmniejszych rozmiarach) wprowadzana do plazmy (zjonizowanego gazu) wcelu wyznaczania jej gęstości itemperatury. Koncentrację elektronów iich temperaturę wyznacza się znachylenia charakterystyki prądowo--napięciowej, jest to na podstawie zależności natężenia prądu płynącego do s. L. od przyłożonego napięcia

Czym jest Sonda Langmuira znaczenie w Słownik fizyka na L .