LASER co to jest
Co znaczy laser? W fizyce imonochromatycznej wiązki światła. Nazwa jest skrótem od pełnej nazwy.

Definicja Laser

Co to jest LASER: urządzenie do wytwarzania spójnej, słabo rozbieżnej imonochromatycznej wiązki światła. Nazwa jest skrótem od pełnej nazwy wjęzyku angielskim(light amplification aby stimulated emission of radiation). Fundamentem działania lasera jest emisja wymuszona fotonów zachodząca wtedy, kiedy foton pada na atom znajdujący się wstanie wzbudzonym. Atom zostaje niejako zmuszony do powrotu do stanu podstawowego iemituje przy tym foton. Oba fotony, wymuszający iwymuszony, rozprzestrzeniają się wtym samym kierunku, ztą samą częstością iw zgodnej fazie. By zwiększyć liczbę wymuszonych fotonów, wstępnie przeprowadza się przewarzająca część atomów do stanu wzbudzonego (tak zwany inwersja obsadzeń) na przykład światłem lampy błyskowej ( pompowanie optyczne). Jeżeli do takiego układu wpadnie foton, to może zapoczątkować lawinowy mechanizm emisji wymuszonej. Układ atomów umieszcza się pomiędzy dwoma równoległymi zwierciadłami płaskimi, by fotony zmusić do wielokrotnych odbić. Jedno ze zwierciadeł jest półprzepuszczalne, dzięki czemu na zewnątrz wydobywa się monochromatyczna, spójna irównoległa wiązka światła. Materiałem wzbudzanym mogą być: atomy gazów szlachetnych ( na przykład l. helowo-neonowy, długość fali 632,8 nm), metale przejściowe (( na przykład l. rubinowy, długość fali694 nm), półprzewodniki (l. półprzewodnikowy). W każdym zwymienionychl. inwersję obsadzeń uzyskuje się inną drogą. L. znalazł liczne wykorzystania: wfizyce do badania nieliniowych zjawisk optycznych; wtechnice do topienia metali, precyzyjnego cięcia, otrzymywania plazmy, radiolokacji, zapisu iodtwarzania dźwięku; wmedycynie do wycinania małych części tkanek

Czym jest laser znaczenie w Słownik fizyka na L .