METRYCZNY SYSTEM DZIESIĘTNY co to jest
Co znaczy metryczny system dziesiętny? W fizyce długości, ikilogramie, jako jednostce masy, i.

Definicja Metryczny System Dziesiętny

Co to jest METRYCZNY SYSTEM DZIESIĘTNY: zestaw jednostek miar opartych na metrze, jako jednostce długości, ikilogramie, jako jednostce masy, i stosujący jednostki pochodne będące potęgami liczby dziesięć, gdzie wykładnik potęgi może być dodatnią albo ujemną liczbą całkowitą. M.s.dz. został wprowadzony wPolsce ustawą w1919

Czym jest metryczny system dziesiętny znaczenie w Słownik fizyka na M .