ELEKTRYCZNA co to jest
Co znaczy moc elektryczna? W fizyce moc elektryczna tracona na oporniku wynosi P=U I = I2 R =U2/R.

Definicja Moc Elektryczna

Co to jest MOC ELEKTRYCZNA: prędkość zmian energii elektrycznej. W razie prądu stałego moc elektryczna tracona na oporniku wynosi P=U I = I2 R =U2/R, gdzie P - moc, U - napięcie, I - natężenie,aR - opór. Dla prądu zmiennego, wprzypadku którego napięcie inatężenie są funkcjami czasu, wprowadza się definicja m o c y c h w i l o w e j, która jest iloczynem chwilowych wartości napięcia inatężenia prądu. Moc chwilowa jest także funkcją czasu. Wygodniejszym definicją jest moc średnia wczasie równym okresowi drgań prądu zwana mocą czynną.Odmiennie można ją wyliczyć ze wzoruP = Usk Isk cos, gdzie Usk - napięcie skuteczne, Isk - natężenie skuteczne ( skuteczne wartości napięcia inatężenie prądu), - przesunięcie fazowe prądu względem napięcia

Czym jest Elektryczna Moc znaczenie w Słownik fizyka na M .