JA¬Ń GŁĘBOKA JOGA JAMES co to jest
Ja¬Ń Głęboka, Joga, James William, Jansenizm, Ja / Jedyny, Jakości Pierwotne I Wtórne, Jaskinia.

Definicje filozofia J

 • Kim jest JA¬Ń POWIERZCHOWNA znaczy gdzie tkwią chaotycznie wyobrażenia, będące produktem działania świata zewnętrznego na nas, a charakteryzujące się jednorodnością, ustabilizowaniem, możliwością zrozumienia
 • Kim jest JĘZYK znaczy wykorzystywany do komunikowania się dzięki dźwięków albo pisma; posiada przedmioty wspólne wszystkim członkom danej społeczności i przedmioty indywidualne ( Wittgenstein
 • Kim jest JASPERS KARL znaczy egzystencji; studiował medycynę, prawo i psychologię; zainteresowanie psychologią znalazło odbicie w dziele p.t. Psychologia światopoglądów; ograniczał się do analizy ludzkiej
 • Kim jest JUNG CARL GUSTAW znaczy uczeń Freuda; po zerwaniu z nim współpracy stworzył swoją doktrynę, którą nazwał psychologią analityczną; rozszerzył Freudowski termin libido, wychodząc poza czysto seksualną
 • Kim jest JA¬Ń znaczy rodzaj miejsca w naszej świadomości, które pozwala nam twierdzić za kogo się uważamy, kim jesteśmy; dla Freuda to powierzchowna, zdyscyplinowana, ustabilizowana, wypełniona
 • Kim jest JASKINIA znaczy pomocą zmysłów zostało porównane z doznaniami więźnia zakutego w łańcuchy, który poznaje jedynie to, na co pozwala mu zamknięta przestrzeń, nie poznaje zatem prawdziwego świata
 • Kim jest JAKOŚCI PIERWOTNE I WTÓRNE znaczy nasze zmysły w sposób pierwotny (są powodem jakiegoś naszego doświadczenia, na przykład rozszczepienie białego światła i długość fali skutkuje, iż widzimy coś w kolorze niebieskim
 • Kim jest JA / JEDYNY znaczy odnoszące się do jaźni i podkreślające jej realność - pierwszoplanową cechę, świadczącą o niepowtarzalności istoty ludzkiej; jaźń powinna być wolna od społeczeństwa, Boga
 • Kim jest JANSENIZM znaczy doktryna filozoficzna holenderskiego teologa Janseniusa, zakładająca istnienie łaski jako daru spływającego od Boga, a nie jako wyniku działania woli człowieka
 • Kim jest JAMES WILLIAM znaczy uważany za twórcę kierunku filozoficznego zwanego pragmatyzmem (aczkolwiek był raczej popularyzatorem myśli Peirce´a). Skrajny empiryzm w psychologii doprowadził go do odrzucenia
 • Kim jest JOGA znaczy ćwiczeń mających na celu osiągnięcie stanu panowania nad własnym ciałem i duchem, aby w ten sposób odizolować się od świata zewnętrznego i osiągnąć ekstazę
 • Kim jest JA¬Ń GŁĘBOKA znaczy intymnej przestrzeni w świadomości, gdzie tkwią głęboko ukryte i zespolone w całość nasze wyobrażenia, będące w nieustannym rozwoju, dające się uchwycić tylko przez intuicję

Co to znaczy Słownik znaczenie filozofia

Lista pojęć i zagadnień z dziedziny filozofii, języka polskiego.

Definicje filozoficzne, pojęcia na język polski. Co to znaczy ze słownika?

Definicja Ja¬Ń Głęboka, Joga, James William, Jansenizm, Ja / Jedyny, Jakości Pierwotne I Wtórne, Jaskinia, Ja¬Ń, Jung Carl Gustaw, Jaspers Karl, Język, Ja¬Ń co to znaczy.

Słownik Ja¬Ń Głęboka, Joga, James William, Jansenizm, Ja / Jedyny co to jest.