JAMES WILLIAM co to jest
Definicja JAMES WILLIAM. Co znaczy amerykański, uważany za twórcę kierunku filozoficznego zwanego.

Co to jest William James

Definicja JAMES WILLIAM: (1842-1910) - psycholog i filozof amerykański, uważany za twórcę kierunku filozoficznego zwanego pragmatyzmem (aczkolwiek był raczej popularyzatorem myśli Peirce´a). Skrajny empiryzm w psychologii doprowadził go do odrzucenia atomistycznej koncepcji świadomości; uważał, iż nie można doświadczyć jakichkolwiek prostych i niezmiennych przedmiotów psychicznych (atomiści za takie uważali elementarne wrażenia czy emocje), wręcz przeciwnie - właściwością konstytutywną wszystkich zjawisk psychicznych jest ich ciągłość i zmienność, świadomość przypomina raczej płynący strumień. Stworzony poprzez niego termin "strumień świadomości" zrobił potem, w szczególności w poezji, zawrotną karierę. Uznawał, iż błędne jest traktowanie psychiki w oderwaniu od jej biologicznej funkcji, nastawionej na zaspokajanie życiowych potrzeb. Wszelakie czynności psychiczne mają naturę praktyczną, służą pewnym ściśle określonym celom. Zwłaszcza taką praktyczną naturę ma poznanie, nie bazuje ono na biernym odtwarzaniu rzeczywistości, ale dostarcza nam narzędzi umożliwiających jej kształtowanie. I tak wszelakie definicje, hipotezy czy teorie mają na celu nie wyjaśnianie zjawisk, ale służą jako instrumenty do manipulacji nimi (dlatego Dewey nazwał ten pogląd instrumentalizmem). wszelakie duży między wieloma stanowiskami metafizycznymi można rozstrzygnąć na podstawie ich praktycznych konsekwencji - pogląd ten James nazwał pragmatyzmem (termin zaczerpnął od Peirce´a). W ten sposób powstało pragmatyczne kryterium prawdy - prawdziwe są te sądy, które sprawdzają się poprzez swe skutki praktyczne - prawdą to jest, co pozwala efektywnie operować obiektami. James zajmował się także różnymi innymi zagadnieniami, na przykład filozofią religii czy charakterem doświadczenia mistycznego, programowo unikał systematyczności, technicznej precyzji i ścisłości - stąd sporo w jego poglądach niekonsekwencji i nieokreśloności, co zarzucali mu nawet jego zwolennicy. Autor między innymi Pragmatyzmu i Probierza prawdy

Definicja JA¬Ń POWIERZCHOWNA:
Co to jest to rodzaj miejsca w świadomości, gdzie tkwią chaotycznie wyobrażenia, będące produktem działania świata zewnętrznego na nas, a charakteryzujące się jednorodnością, ustabilizowaniem, możliwością james william.
Definicja JANSENIZM:
Co to jest doktryna filozoficzna holenderskiego teologa Janseniusa, zakładająca istnienie łaski jako daru spływającego od Boga, a nie jako wyniku działania woli człowieka james william.
Definicja JOGA:
Co to jest w filozofii indyjskiej zbiór ćwiczeń mających na celu osiągnięcie stanu panowania nad własnym ciałem i duchem, aby w ten sposób odizolować się od świata zewnętrznego i osiągnąć ekstazę james william.

Czym jest William James znaczenie w Słownik filozofia J .

  • Dodano:
  • Autor: