OPERATOR co to jest
Co znaczy operator? W fizyce elementowi jednego zbioru pewien obiekt innego zbioru. O. ma.

Definicja Operator

Co to jest OPERATOR: definicja matematyczne przyporządkowujące każdemu elementowi jednego zbioru pewien obiekt innego zbioru. O. ma analogiczny sedno jak odwzorowanie, przekształcenie, funkcja, aczkolwiek to ostatnie jest służące wówczas, gdy oba zbiory są zbiorami liczb

Czym jest Operator znaczenie w Słownik fizyka na O .