HARMONICZNY OSCYLATOR co to jest
Co znaczy oscylator harmoniczny? W fizyce wychylenia iskierowanej ku pozycji równowagi. Ruch dzieje.

Definicja Oscylator Harmoniczny

Co to jest OSCYLATOR HARMONICZNY: układ wykonujący ruch pod wpływem siły proporcjonalnej do wychylenia iskierowanej ku pozycji równowagi. Ruch dzieje się ze stałą częstotliwością, która jest właściwością charakterystyczną układu drgającego. Odpowiednikiem takiego ruchu jest ruch masy m zawieszonej na sprężynie, moment drgań wynosi T = 2, gdzie m - masa ciała, k - stała sprężystości sprężyny

Czym jest Harmoniczny Oscylator znaczenie w Słownik fizyka na O .