REAKCJA co to jest
Co znaczy reakcja? W fizyce mechanizm chemiczny, wktórym jedne substancje (tak zwany substraty.

Definicja Reakcja

Co to jest REAKCJA: (1) (fiz.) przeciwdziałanie (siła reakcji); (2) (chem.) - mechanizm chemiczny, wktórym jedne substancje (tak zwany substraty) ulegają przemianie winne (produkty). Substratami iproduktami mogą być atomy, jony icząsteczki. R. może przebiegać zwydzielaniem ciepła (r. egzotermiczna) albo zjego pochłanianiem (r. endotermiczna). Największe zasoby energii, po które człowiek będzie musiał sięgnąć, tkwią wgłębi obiektów, których rozmiary są mniejsze od 10-15 m., jest to wjądrach atomowych. Zobacz także reakcja jądrowa

Czym jest Reakcja znaczenie w Słownik fizyka na R .