Krzyżówka RUCH PŁASKI RADIOLOKACJA co to jest
Ruchy Browna co znaczy równania ruchu krzyżówka rozmagnesowania jądrowego metoda co to jest rzutnik co znaczy.

Definicje fizyka R

 • Definicja Płaski Ruch Ranking ruch, wktórym wszystkie odcinki toru danego ciała leżą wjednej płaszczyźnie porównanie ruch płaski co znaczy.
 • Definicja Radiolokacja Co lepsze stosowanie właściwości odbijania się fal radiowych do wykrywania celu, jest to do wyznaczania jego położenia, jak także do określania parametrów jego ruchu. Zobacz także radar dlaczego radiolokacja krzyżówka.
 • Definicja Promienie Roentgena Czy warto promieniowanie rentgenowskie jak lepiej roentgena promienie co to jest.
 • Definicja Liczba Reynoldsa Opinie forum Re, dotycząca przepływu cieczy poprzez rury, stosowana jako kryterium przejścia ruchu laminarnego wturbulentny (burzliwy). Doświadczenie pokazuje, iż po przekroczeniu pewnej kiedy reynoldsa liczba słownik.
 • Definicja Rotator Najlepszy pkt. materialny omasie m obracający się dookoła nieruchomego centrum wstałej odległości od niego; definicja zmechaniki kwantowej od czego zależy rotator czym jest.
 • Definicja Radar Porównaj radiolokacyjne, którego kluczową częścią są połączone nadajnik iodbiornik krótkofalowy owspólnej antenie nadawczo-odbiorczej. R. wysyła wokreślonym kierunku fale centymetrowe (tak na czym polega radar co oznacza.
 • Definicja Rotacja Wyniki pojęć wteorii pól wektorowych ( pole fizyczne). R. jest wielkością wektorową, która w kartezjańskim układzie odniesienia jest iloczynem wektorowym operatora nabla iwektora różnice rotacja tłumaczenie.
 • Definicja Maxwella Rozkład Zastosowanie Maxwella funkcja rozkładu wady i zalety rozkład maxwella przykłady.
 • Definicja Sztywnej Bryły Równowaga Ranking wktórym jest ona wspoczynku względem wybranego układu odniesienia. By figura sztywna nie przesuwała się ani nie obracała względem wybranego układu odniesienia, muszą się podobieństwa równowaga bryły sztywnej definicja.
 • Definicja Piezoelektryczny Rezonator Co lepsze piezoelektryczny ( piezoelektryk) wpostaci kostki albo płytki zmateriału piezoelektrycznego (na przykład kwarcu), na którego dwie przeciwległe powierzchnie naniesiono elektrody czemu rezonator piezoelektryczny encyklopedia.
 • Definicja Cieplna Równowaga Czy warto stan ciała (albo układu ciał), wktórym temperatura we wszystkich częściach ciała (((albo układu ciał) jest jednakowa co gorsze równowaga cieplna jak działa.
 • Definicja Równik Opinie forum okrąg na powierzchni Ziemi wmiejscu jej przecięcia płaszczyzną prostopadłą do osi ziemskiej iprzechodzącą poprzez jej środek; długość r. wynosi około 40 070 km porównaj równik czy jest.
 • Definicja Siły Ramię Najlepszy okres siły porównanie ramię siły pojęcie.
 • Definicja Radiotelefon Porównaj radiostacja nadawczo- -odbiorcza, pracująca wzakresie fal krótkich, oparta nałączności bezprzewodowej dlaczego radiotelefon wyjaśnienie.
 • Definicja Optyczny Radar Wyniki kolidar jak lepiej radar optyczny opis.
 • Definicja Dynamiczna Równowaga Zastosowanie równowaga statystyczna kiedy równowaga dynamiczna informacje.
 • Definicja Rzędna Ranking współrzędna punktu względem osi Oy wukładzie kartezjańskim albo odmiennie odległość punktu od osi odciętych, oznaczana zwyczajowo literą y od czego zależy rzędna znaczenie.
 • Definicja Refraktor Co lepsze luneta na czym polega refraktor co znaczy.
 • Definicja Pracy Cieplny Równoważnik Czy warto proporcjonalności A pomiędzy służącą do niedawna jednostką miary ilości ciepła, kalorią (cal), aobowiązującą aktualnie jednostką dżulem (J): A = 0,239 cal/J. Robota iciepło różnice równoważnik cieplny pracy krzyżówka.
 • Definicja Alfa Rozpad Opinie forum jąder atomowych o liczbie atomowej Z > 83 i liczbie masowej A > 209, w trakcie którego emitowana jest cząstka , będącą jądrem helu (). Jądro emitujące cząstkę ulega przemianie wady i zalety rozpad alfa co to jest.
 • Definicja James Rainwater Najlepszy W 1975 (wraz zA. Bohrem iM. Mottelsonem) dostał Nagrodę Nobla zfizyki za prace nad teorią struktury jądra atomowego. Jest jednym ztwórców tak zwany kolektywnego modelu jądra podobieństwa rainwater, james słownik.
 • Definicja Rosa Porównaj osadzające się na powierzchni ziemi, roślinach iprzedmiotach znajdujących się wpowietrzu. R.powstaje wwyniku kondensacji ( skraplania) zawartej wpowietrzu pary wodnej. Następuje czemu rosa czym jest.
 • Definicja Kundta Rura Wyniki Kundta rura co gorsze rura kundta co oznacza.
 • Definicja Łańcuchowa Reakcja Zastosowanie wktórej rozszczepieniu jądra atomowego towarzyszy emisja od 2 do 3 neutronów, które oddziałując zsąsiednimi jądrami powodują nowe reakcje rozszczepienia i tak dalej R. ł. może być porównaj reakcja łańcuchowa tłumaczenie.
 • Definicja Radioteleskop Ranking nadawczo-odbiorczych służących wastronomii, przeznaczonych do odbioru ianalizy fal radiowych, docierających zprzestrzeni kosmicznej. R. jest regularnie używany między innymi do porównanie radioteleskop przykłady.
 • Definicja Raman, Chandrasekhara Venkata Sir Co lepsze badania rozproszenia światła poprzez cząstki iodkrycie nowego zjawiska, nazwanego zjawiskiem Ramana, dostał w1930 Nagrodę Nobla zfizyki. Rozpraszanie ramanowskie stanowi jedno dlaczego raman, chandrasekhara venkata sir definicja.
 • Definicja Ciągłości Równanie Czy warto praw rządzących przepływem cieczy, mówiące, iż ciecz wczasie przepływu nie może gromadzić się wjednym miejscu ani wypływać zniewiadomego źródła. Wynika zniego, iż jeżeli jak lepiej równanie ciągłości encyklopedia.
 • Definicja Nośników Rozpraszanie Opinie forum nośników prądu (swobodne elektrony, jony, dziury) wmetalach, półprzewodnikach i dielektrykach. Zakłócenie to może pochodzić od oddziaływania zdrgającą siecią krystaliczną ( fonony kiedy rozpraszanie nośników jak działa.
 • Definicja Dźwiękowy Rowek Najlepszy wmechanicznym nośniku dźwięku, na przykład na płycie gramofonowej. Igła gramofonowa, sprzężona zprzetwornikiem piezoelektrycznym ( zdarzenie piezoelektryczne), wędrując wzdłuż od czego zależy rowek dźwiękowy czy jest.
 • Definicja Przesunięć Reguła Porównaj Wiena prawo przesunięć na czym polega reguła przesunięć pojęcie.
 • Definicja Radiografia Wyniki sposób badania struktury wewnętrznej ciała stałego wykorzystująca promieniowanie jonizujące. Najczęściej używanym detektorem wtej metodzie jest emulsja fotograficzna różnice radiografia wyjaśnienie.
 • Definicja Radiator Zastosowanie obiekt metalowy, zwykle odużej powierzchni, którego zadaniem jest szybkie odprowadzanie ciepła, służący na przykład wróżnych układach elektronicznych wady i zalety radiator opis.
 • Definicja Isidor Isaac Rabi Ranking fizyk amerykański. Dostał Nagrodę Nobla zfizyki (1944) za pomiary sposobem rezonansową momentu magnetycznego jądra atomowego podobieństwa rabi, isaac isidor informacje.
 • Definicja Jan Rzewuski Co lepsze fizyk polski, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, członek PAN. Prowadził badania teoretyczne wdziedzinie kwantowej teorii pola iteorii cząstek elementarnych czemu rzewuski, jan znaczenie.
 • Definicja Zjawisko Richardsona Czy warto emisja elektronów poprzez rozżarzone ciała. Zobacz także termoemisja co gorsze richardsona zjawisko co znaczy.
 • Definicja Beta Rozpad Opinie forum atomowego, w trakcie której emitowana jest cząstka - (elektron) albo + ( pozyton). w trakcie tej przemiany jądro atomowe o liczbie atomowej Z przechodzi wjądro atomowe oliczbie porównaj rozpad beta krzyżówka.
 • Definicja Reaktancja Najlepszy impedancja porównanie reaktancja co to jest.
 • Definicja Jądrowego Reaktora Rdzeń Porównaj zasadnicza część reaktora, wktórej znajduje się paliwo jądrowe, spowalniacz neutronów ichłodziwo reaktorowe. Zobacz także reaktor jądrowy dlaczego rdzeń reaktora jądrowego słownik.
 • Definicja Paramagnetyczny Rezonans Wyniki rezonansowe pochłanianie energii pola elektromagnetycznego poprzez ciała zawierające cząsteczki obdarzone stałym momentem magnetycznym, umieszczone wstałym polu magnetycznym jak lepiej rezonans paramagnetyczny czym jest.
 • Definicja Rotor Zastosowanie wirująca część różnego typu maszyn iurządzeń, na przykład wirnik silnika elektrycznego kiedy rotor co oznacza.
 • Definicja Radiometria Ranking sposoby pomiaru promieniowania jonizującego i oznaczania aktywności źródeł ipreparatów promieniotwórczych od czego zależy radiometria tłumaczenie.
 • Definicja Rentgenografia Co lepsze dział diagnostyki medycznej wykorzystujący promienie rentgena do wykonywania zdjęć narządów wewnętrznych. Zobacz także radiogram na czym polega rentgenografia przykłady.
 • Definicja Ry Czy warto rydberg różnice ry definicja.
 • Definicja Periodyczny Ruch Opinie forum ruch okresowy wady i zalety ruch periodyczny encyklopedia.
 • Definicja Radiacja Najlepszy promieniowanie podobieństwa radiacja jak działa.
 • Definicja Postępowy Ruch Porównaj sztywnego, w trakcie którego dowolna prosta łącząca dwa punkty tego ciała ma wciąż ten sam kierunek albo, innymi słowami, przemieszcza się równolegle do samej siebie. W takiej czemu ruch postępowy czy jest.
 • Definicja Bernoulliego Równanie Wyniki Bernoulliego równanie co gorsze równanie bernoulliego pojęcie.
 • Definicja Jądrowa Reakcja Zastosowanie atomowego spowodowana oddziaływaniem tego jądra zinnym jądrem albo cząstką elementarną. Fakt ten ma miejsce, jeżeli oba obiekty zbliżą się do siebie na odległość rzędu 10-15 m. W porównaj reakcja jądrowa wyjaśnienie.
 • Definicja Zmienny Ruch Ranking ogólna nazwa ruchu przyspieszonego i ruchu opóźnionego porównanie ruch zmienny opis.
 • Definicja Zmienny Niejednostajnie Ruch Co lepsze ruch zmienny, wktórym ani szybkość, ani przyspieszenie ciała nie są stałe dlaczego ruch niejednostajnie zmienny informacje.
 • Definicja Kondensatora Rozładowanie Czy warto ładowanie kondensatora jak lepiej rozładowanie kondensatora znaczenie.
 • Definicja Krzywoliniowy Ruch Opinie forum ciała jest linią krzywą. Ma to miejsce wtedy, kiedy wektor prędkości ciała wymienia swój kierunek. By to było możliwe, na ciało musi działać siła prostopadła do jego toru, tak kiedy ruch krzywoliniowy co znaczy.
 • Definicja Obrotowy Ruch Najlepszy dowolnie wybranej, nieruchomej prostej, przechodzącej poprzez to ciało, nazywanej osią obrotu. Punkty ciała leżące na tej prostej pozostają nieruchome, awszystkie inne poruszają od czego zależy ruch obrotowy krzyżówka.
 • Definicja Atomowy Rdzeń Porównaj część atomu pozbawiona elektronów walencyjnych, jest to elektronów zostatniej orbity atomu, decyzyjnych ojego własnościach fizycznych ichemicznych na czym polega rdzeń atomowy co to jest.
 • Definicja Atomowego Jądra Rozszczepienie Wyniki atomowego. Mechanizm podziału ciężkiego jądra atomowego na dwa (rzadziej trzy) inne jądra oporównywalnych masach, zachodzący samorzutnie albo pod wpływem bombardowania innymi różnice rozszczepienie jądra atomowego słownik.
 • Definicja Sił Równoległobok Zastosowanie zbudowany na wektorach dwóch sił, którego przekątna jest równa wypadkowej tych sił; stosuje się go zazwyczaj przy rozkładaniu sił na składowe albo szukaniu siły wypadkowej wady i zalety równoległobok sił czym jest.
 • Definicja Rentgenogram Ranking radiogram podobieństwa rentgenogram co oznacza.
 • Definicja Rozmagnesowanie Co lepsze materiału magnetycznego do stanu, wktórym produkowana poprzez niego indukcja magnetyczna B będzie równa zeru. R. danego ciała dokonuje się najczęściej na dwa metody: dzięki czemu rozmagnesowanie tłumaczenie.
 • Definicja Kombinacji Zasada Ritza Czy warto dostać model poziomów energetycznych atomu woparciu ojego widmo atomowe. To jest reguła podająca związek pomiędzy częstościami linii widma promieniowania atomu. Okazuje się, iż co gorsze ritza zasada kombinacji przykłady.
 • Definicja Cyklotronowy Rezonans Opinie forum pochłanianie fali elektromagnetycznej wciele stałym umieszczonym wpolu magnetycznym. W jednorodnym polu magnetycznym elektrony metalu albo półprzewodnika poruszają się po okręgu porównaj rezonans cyklotronowy definicja.
 • Definicja Ole Romer Najlepszy Pierwszy stwierdził, iż światło rozchodzi się ze skończoną prędkością iw 1675 na podstawie obserwacji zaćmienia Jowisza zmierzył tę szybkość. Skonstruował także sporo instrumentów porównanie romer, ole encyklopedia.
 • Definicja Ukośny Rzut Porównaj rzucone zprędkością początkową v0 pod kątem do poziomu. W trakcie lotu ciało uczestniczy wdwóch ruchach: jednostajnym wpoziomie (wzdłuż osi x) ijednostajnie zmiennym wzdłuż osi y dlaczego rzut ukośny jak działa.
 • Definicja Świetlny Rok Wyniki jednostka długości służąca wastronomii. To jest odległość, jaką przebywa światło wpróżni wciągu jednego roku (9,4611012 km jak lepiej rok świetlny czy jest.
 • Definicja Ren Zastosowanie chemiczny ekipy dodatkowej manganowców wVII ekipie układu okresowego oliczbie atomowej 75 imasie atomowej 186,2. Wykazuje własności amfoteryczne (zarówno zasadowe jak ikwasowe kiedy ren pojęcie.
 • Definicja Światła Refrakcja Ranking rozchodzenia się światła wtym samym ośrodku wywołana różnym współczynnikiem załamania wróżnych częściach ośrodka. Taki ośrodek nazywa się ośrodkiem optycznie niejednorodnym od czego zależy refrakcja światła wyjaśnienie.
 • Definicja Rubid Co lepsze chemiczny I ekipy głównej układu okresowego oliczbie atomowej 37 imasie atomowej 85,47. To jest bardzo miękki ilekki metal, bardzo aktywny chemicznie. Sole r. barwią płomień na czym polega rubid opis.
 • Definicja Chemiczny Równoważnik Czy warto liczba równa stosunkowi masy atomowej pierwiastka do jego wartościowości: = A/w, gdzie: A - masa atomowa, w- wartościowość, na przykład dla miedzi (A = 63,54 g, w= 2) = 36,77 [g różnice równoważnik chemiczny informacje.
 • Definicja Tłumiony Ruch Opinie forum wykonuje ciało, na które działają siły hamujące ten ruch, na przykład tarcie, opór powietrza. W razie r. t. drgającego amplituda drgań (max. wychylenie od położenia równowagi wady i zalety ruch tłumiony znaczenie.
 • Definicja Resublimacja Najlepszy przechodzenie ciała ze stanu gazowego bezpośrednio wstan stały. Zobacz także sublimacja podobieństwa resublimacja co znaczy.
 • Definicja Pochyła Równia Porównaj utworzona poprzez płaszczyznę nachyloną pod pewnym kątem do poziomu. R.p. umożliwia wykonanie pracy przy zastosowaniu mniejszej siły niż ciężar ciała, lecz na proporcjonalnie czemu równia pochyła krzyżówka.
 • Definicja Conrad Wilhelm Roentgen Wyniki Pierwszy zdobywca Nagrody Nobla (1901) zfizyki za odkrycie w1895 nowego rodzaju promieniowania elektromagnetycznego, nazwanego poprzez niego promieniowaniem X, i zbadanie wielu co gorsze roentgen, wilhelm conrad co to jest.
 • Definicja Rentgen Zastosowanie jednostka dawki promieniowania rentgenowskiego albo promieniowania gamma, która w1 cm3 suchego powietrza (0,001293 g) wwarunkach normalnych (273,15 K, 1,01 105 Pa) wytwarza porównaj rentgen słownik.
 • Definicja Ciepła Mechaniczny Równoważnik Ranking równoważnej jej ilości ciepła: k = 4,19 J/cal, gdzie J - dżul, jednostka pracy, cal - służąca do niedawna jednostka miary ciepła. R. m. c. jest odwrotnością równoważnika cieplnego porównanie równoważnik mechaniczny ciepła czym jest.
 • Definicja Chemiczna Równowaga Co lepsze taki stan reakcji chemicznej, wktórym stężenie substancji reagujących nie wymienia się, mimo iż reakcja nie jest zahamowana dlaczego równowaga chemiczna co oznacza.
 • Definicja Wielkości Rząd Czy warto przybliżone oszacowanie danej liczby, wartości fizycznej, wartości funkcji przy zastosowaniu odpowiedniej potęgi liczby 10 jak lepiej rząd wielkości tłumaczenie.
 • Definicja Rekrystalizacja Opinie forum krystalizacja substancji rozpuszczonej wroztworze doprowadzonym do przesycenia kiedy rekrystalizacja przykłady.
 • Definicja Reakcja Najlepszy przeciwdziałanie (siła reakcji); (2) (chem.) - mechanizm chemiczny, wktórym jedne substancje (tak zwany substraty) ulegają przemianie winne (produkty). Substratami iproduktami od czego zależy reakcja definicja.
 • Definicja Wojciech Rubinowicz Porównaj uniw. wLublanie, Lwowie iWarszawie, członek Polskiej Akademii Zdolności (PAU) iPolskiej Akademii Nauk (PAN). Wiodącym obiektem jego zainteresowań była mechanika kwantowa na czym polega rubinowicz, wojciech encyklopedia.
 • Definicja Prostoliniowy Jednostajny Ruch Wyniki ruch jednostajny różnice ruch jednostajny prostoliniowy jak działa.
 • Definicja Radiologia Zastosowanie dział fizyki, zajmujący się badaniem własności izastosowaniem promieni jonizujących wmedycynie (rentgenologia), biologii, rolnictwie itechnice wady i zalety radiologia czy jest.
 • Definicja Ruten Ranking pierwiastek chemiczny zVIII ekipy układu okresowego oliczbie atomowej 44 imasie atomowej 101,07. To jest ciężki, bardzo twardy ikruchy metal podobieństwa ruten pojęcie.
 • Definicja Spiętrzające Rurki Co lepsze sondy do pomiaru prędkości cieczy albo gazu. Zasada działania r. s. jest oparta na równaniu Bernoulliego opisującym ruch cieczy. Zobacz także rurka Pitota, rurka Prandtla czemu rurki spiętrzające wyjaśnienie.
 • Definicja Jądrowy Reaktor Czy warto wyzwalania energii jądrowej wwyniku kontrolowanej łańcuchowej reakcji rozszczepienia jąder atomowych ( reakcja jądrowa, reakcja łańcuchowa). Kluczową częścią r.j. jest rdzeń co gorsze reaktor jądrowy opis.
 • Definicja Potencjałów Różnica Opinie forum napięcie elektryczne porównaj różnica potencjałów informacje.
 • Definicja Korkociągu Reguła Najlepszy korkociągu reguła porównanie reguła korkociągu znaczenie.
 • Definicja Pionowy Rzut Porównaj rzucone pionowo do góry zprędkością początkową v0. Drogę y iprędkość ciała v w trakcie wznoszenia się na max. wysokość opisujemy wyrażeniami: i , gdzie: t - czas ruchu ciała, g dlaczego rzut pionowy co znaczy.
 • Definicja Promieniotwórczy Rozpad Wyniki przemiana promieniotwórcza związana zemisją promieniowania korpuskularnego. Zobacz także promieniotwórcze przemiany jak lepiej rozpad promieniotwórczy krzyżówka.
 • Definicja Rozdzielczość Zastosowanie umiejętność rozdzielcza kiedy rozdzielczość co to jest.
 • Definicja Rydberg Ranking jednostka energii stosowana wfizyce atomowej; 1 Ry = 2,178 10-18 J = 13,547 eV od czego zależy rydberg słownik.
 • Definicja Roztwór Co lepsze mieszanina dwóch albo więcej substancji (składników). Jeżeli jedna zsubstancji dominuje ilościowo nad pozostałymi, to nazywa się ją r o z p u s z c z a l n i k i e m, apozostałe na czym polega roztwór czym jest.
 • Definicja Światła Rozpraszanie Czy warto odchylenia promieni świetlnych we wszystkich kierunkach od kierunku pierwotnego, występujące w trakcie przechodzenia światła poprzez ośrodki optycznie niejednorodne, jest to takie różnice rozpraszanie światła co oznacza.
 • Definicja Rod Opinie forum chemiczny wVIII ekipie układu okresowego oliczbie atomowej 45 imasie atomowej 102,905. To jest srebrzystobiały metal, dość miękki iodporny na działanie kwasów. Służący między wady i zalety rod tłumaczenie.
 • Definicja Rezonans Najlepszy zachodzące wróżnych układach drgających, opierające na gwałtownym wzroście amplitudy drgań układu, gdy częstotliwość zewnętrznych drgań wymuszających zbliża się do częstotliwości podobieństwa rezonans przykłady.
 • Definicja Rem Porównaj jednostka pochłoniętej poprzez organizm dawki promieniowania jonizującego, aktualnie rzadko stosowana. Zobacz także rad czemu rem definicja.
 • Definicja Rtęć Wyniki chemiczny zgrupy pobocznej (cynkowców) II ekipy głównej układu okresowego oliczbie atomowej 80 imasie atomowej 200,59. Jedyny metal, który wwarunkach naturalnych występuje co gorsze rtęć encyklopedia.
 • Definicja Comptonowskie Rozpraszanie Zastosowanie Comptona zdarzenie porównaj rozpraszanie comptonowskie jak działa.
 • Definicja Cząstek Rozpraszanie Ranking zinnymi cząstkami prowadzące do zmiany kierunku ich ruchu, jak także zmiany ich stanu energetycznego, jeżeli zderzenie cząstek jest niesprężyste. Badanie r. cz. stanowi porównanie rozpraszanie cząstek czy jest.
 • Definicja Widma Rentgenowskie Co lepsze promieniowania rentgenowskiego powstającego w lampie rentgenowskiej. Lampa rentgenowska emituje promieniowanie owidmie c i ą g ł y m (promieniowanie hamowania), na którego tle dlaczego rentgenowskie widma pojęcie.
 • Definicja Akustyczny Rezonans Czy warto drgań żadnych ciał (strun, membran, słupów powietrza i tym podobne), jeżeli częstość fal akustycznych, które powodują te drgania, zbliża się do częstości drgań własnych układu jak lepiej rezonans akustyczny wyjaśnienie.
 • Definicja Elektrochemiczny Równoważnik Opinie forum relacja ilości wydzielonej substancji na elektrodzie do ładunku, który przepłynął poprzez elektrolit w trakcie procesu elektrolizy. Zobacz także Faradaya prawa elektrolizy kiedy równoważnik elektrochemiczny opis.
 • Definicja Wzór Richardsona Najlepszy prądu j elektronów emitowanych poprzez gorącą katodę ( termoemisja): j = A T2 e-/kT, gdzie: A - stała emisji (wyrażona poprzez ładunek imasę elektronu i koncentrację elektronów od czego zależy richardsona wzór informacje.
 • Definicja Rezystancja Porównaj opór omowy (czynny). Zobacz także opór elektryczny na czym polega rezystancja znaczenie.
 • Definicja Maxwella Równania Wyniki Maxwella równania różnice równania maxwella co znaczy.
 • Definicja Promieniotwórcza Rodzina Zastosowanie szereg promieniotwórczy wady i zalety rodzina promieniotwórcza krzyżówka.
 • Definicja Radon Ranking chemiczny VIII ekipy głównej układu okresowego (gazy szlachetne) oliczbie atomowej 86 imasie atomowej 222. To jest gaz bezbarwny ibezwonny, odużej bierności chemicznej, powstający podobieństwa radon co to jest.
 • Definicja Radiogram Co lepsze obraz przedmiotu uzyskany na kliszy fotograficznej albo papierze światłoczułym dzięki promieni jonizujących czemu radiogram słownik.
 • Definicja Richardson, Owen Williams, Sir Czy warto 1928 dostał Nagrodę Nobla zfizyki za prace nad emisją elektronów zgorących metali ( termoemisja), aw szczególności za matematyczny opis tego zjawiska. Badał również zdarzenie co gorsze richardson, owen williams, sir czym jest.
 • Definicja Rekombinacja Opinie forum opierający na połączeniu się ujemnego idodatniego nośnika ładunku (na przykład jonu dodatniego iujemnego, elektronu idziury), wwyniku którego neutralizują się ich ładunki porównaj rekombinacja co oznacza.
 • Definicja Radioaktywność Najlepszy promieniotwórczość porównanie radioaktywność tłumaczenie.
 • Definicja rzut wektora na oś Porównaj geometryczna polegająca na tym, iż końce danego wektora AB, leżącego na płaszczyźnie wyznaczonej poprzez na przykład prostokątny układ współrzędnych, rzutujemy prostopadle dlaczego rzut wektora na oś przykłady.
 • Definicja Rezystor Wyniki opornik. Zobacz także opór elektryczny jak lepiej rezystor definicja.
 • Definicja Rezonator Zastosowanie układ mechaniczny, elektryczny, akustyczny albo optyczny, zdolny do drgań rezonansowych. Zobacz także rezonans kiedy rezonator encyklopedia.
 • Definicja Drgający Ruch Ranking wielkości fizyczne opisujące go, na przykład szybkość, przyspieszenie, wychylenie zpołożenia równowagi, powtarzają się wczasie. Istnieje spora różnorodność r. d. Najprostszym jest od czego zależy ruch drgający jak działa.
 • Definicja Kapilarna Rurka Co lepsze rurka włoskowata na czym polega rurka kapilarna czy jest.
 • Definicja Radioastronomia Czy warto wktórym wykorzystuje się fale radiowe do badania przestrzeni kosmicznej. Sposób badawcza bazuje na wysyłaniu wkierunku ciał niebieskich fal radiowych ianalizie fal odbitych, jak różnice radioastronomia pojęcie.
 • Definicja Stała Rydberga Opinie forum we wzorze Balmera ( serie widmowe) opisującym długości linii widma atomu wodoru, jak także wuogólnionym wzorze (Balmera-Rydberga) stosowanym do opisu atomów wodoropodobnych. Dla wady i zalety rydberga stała wyjaśnienie.
 • Definicja Ruch Najlepszy punktu materialnego (układu punktów) albo przedmiotu fizycznego względem dowolnie wybranego układu odniesienia. Zagadnieniami r. wnajbardziej ogólnym pojęciu zajmuje się mechanika podobieństwa ruch opis.
 • Definicja Robot Porównaj urządzenie mechaniczne konstruowane wcelu zastępowania człowieka wniektórych czynnościach manipulacyjnych, lokomocyjnych iinformacyjnych. Buduje się także r. trzeciej generacji czemu robot informacje.
 • Definicja Fazowa Równowaga Wyniki termodynamiczna układu wielofazowego. Najprostszym odpowiednikiem jest stan współistnienia trzech faz tej samej substancji, na przykład: lodu, wody ipary wodnej. R.f. wymienionych co gorsze równowaga fazowa znaczenie.
 • Definicja Pitota Rurka Zastosowanie ciśnienia całkowitego wpłynącej cieczy. Ciśnienie całkowite p jest sumą ciśnienia statycznego idynamicznego: p = p0 + (2 )/2, gdzie p0 - ciśnienie statyczne, - szybkość cieczy porównaj rurka pitota co znaczy.
 • Definicja Zjawisko Ramana Ranking rozpraszania światła na cząstkach, w trakcie którego wwidmie światła rozproszonego w okolicy długości światła padającego obserwuje się długości fal krótsze idłuższe. Jeżeli foton porównanie ramana zjawisko krzyżówka.
 • Definicja Riotron Co lepsze elektroniczny przełącznik, wykorzystujący zdarzenie nadprzewodnictwa. R. przełącza na przykład prądy pomiędzy gałęziami ozerowej oporności wukładach pamięci komputerów dlaczego riotron co to jest.
 • Definicja Zmienny Jednostajnie Ruch Czy warto ogólna nazwa ruchu jednostajnie przyspieszonego ijednostajnie opóźnionego jak lepiej ruch jednostajnie zmienny słownik.
 • Definicja Refraktometria Opinie forum optyczna sposób badania własności fizykochemicznych substancji na podstawie pomiarów ich współczynników załamania dzięki refraktometrów kiedy refraktometria czym jest.
 • Definicja Rad Najlepszy angielskiego: radiation absorbed dose), pozaukładowa jednostka pochłoniętej dawki promieniowania jonizującego. To jest dawka promieniowania pochłonięta poprzez napromieniowane od czego zależy rad co oznacza.
 • Definicja Burton Richter Porównaj Pod jego kierownictwem zbudowano urządzenie SPEAR ( akcelerator), na którym dokonano odkrycia cząstki J/. Za to odkrycie w1976 otrzymał (razem zS. Tingiem) Nagrodę Nobla zfizyki na czym polega richter, burton tłumaczenie.
 • Definicja Rozszczepienia Reakcja Wyniki reakcja jądrowa różnice reakcja rozszczepienia przykłady.
 • Definicja Statystyczna Równowaga Zastosowanie wktórego różnych częściach mogą zachodzić różne mechanizmy, nie zmieniające jednak równowagi termodynamicznej całego układu. Odpowiednikiem może być para nasycona wustalonej wady i zalety równowaga statystyczna definicja.
 • Definicja Rayleigh, John William Strutt, Lord Ranking 1904 dostał Nagrodę Nobla zfizyki za wyznaczenie gęstości kilku głownych gazów iodkrycie (razem zW. Ramsayem) argonu. Znane są jego prace zdziedziny promieniowania cieplnego podobieństwa rayleigh, john william strutt, lord encyklopedia.
 • Definicja Rzut Co lepsze materialnego) wpolu grawitacyjnym Ziemi, któremu nadano pewną szybkość początkową. Jeżeli ruch ciała zachodzi bez nadania mu prędkości początkowej, tytułujemy go spadkiem czemu rzut jak działa.
 • Definicja równanie van der Waalsa Czy warto van der Waalsa równanie co gorsze równanie van der waalsa czy jest.
 • Definicja Termojądrowa Reakcja Opinie forum termojądrowa reakcja syntezy porównaj reakcja termojądrowa pojęcie.
 • Definicja Przyspieszony Jednostajnie Ruch Najlepszy które działa siła wypadkowa ostałej wartości, skierowana zgodnie zkierunkiem ruchu tego ciała (zasady dynamiki Newtona). Konsekwencją działania tej siły jest stałe przyspieszenie porównanie ruch jednostajnie przyspieszony wyjaśnienie.
 • Definicja Gwiazdowy Rok Porównaj czas obiegu Ziemi dookoła Słońca, jest to 365 dni 6 godz. 9 min. i2,53 sekundy dlaczego rok gwiazdowy opis.
 • Definicja Prądu Nośników Ruchliwość Wyniki nośników prądu pod działaniem pola elektrycznego, którego natężenie E jest równe jedności. Zgodnie ztą pojęciem r. n. p. = /E. Wymiarem r. n. p. jest: m2/(Vs). Definicja r. n. p jak lepiej ruchliwość nośników prądu informacje.
 • Definicja Dielektryczna Relaksacja Zastosowanie mechanizm ustalania się polaryzacji wstałym polu elektrycznym iwynikająca stąd zależność przenikalności elektrycznej od częstości pola elektrycznego kiedy relaksacja dielektryczna znaczenie.
 • Definicja Precesyjny Ruch Ranking oś wirującej bryły, jeżeli działają na tę oś siły, usiłujące zmienić jej kierunek wprzestrzeni ( precesja). Oś obrotu bryły zatacza wtedy wprzybliżeniu powierzchnię stożkową od czego zależy ruch precesyjny co znaczy.
 • Definicja Rozpuszczalność Co lepsze umiejętność substancji stałej, ciekłej albo gazowej do tworzenia zinnymi substancjami mieszanin jednorodnych. Zobacz także roztwór nasycony na czym polega rozpuszczalność krzyżówka.
 • Definicja Ręki Lewej Reguła Czy warto lewej ręki reguła różnice reguła lewej ręki co to jest.
 • Definicja Bragga Równanie Opinie forum Braggów-Wulfa warunek wady i zalety równanie bragga słownik.
 • Definicja Rozprężanie Najlepszy ciśnienia dowolnego układu termodynamicznego na przykład gazu. To jest mechanizm odwrotny do sprężania. R. jest zazwyczaj połączone zwykonywaniem pracy poprzez układ podobieństwa rozprężanie czym jest.
 • Definicja Elektryczny Rezonans Porównaj obserwuje się w obwodach drgających, do których dołączony jest generator napięcia sinusoidalnego. W zależności od tego, jaki obwód drgający (szeregowy czy równoległy) jest czemu rezonans elektryczny co oznacza.
 • Definicja Refraktometr Wyniki wykorzystywany do dokładnego pomiaru wartości względnego współczynnika załamania światła. Istnieją dwa typy r.: r. interferencyjne ir. wykorzystujące całkowite wewnętrzne odbicie co gorsze refraktometr tłumaczenie.
 • Definicja Okresowy Ruch Zastosowanie wielkości charakterystyczne dla tego ruchu, na przykład szybkość, przyspieszenie, powtarzają się po upływie stałego przedziału czasu T, nazywanego okresem tego ruchu. Dobrym porównaj ruch okresowy przykłady.
 • Definicja Opóźniony Ruch Ranking ruch, wktórym wartość prędkości ciała maleje zczasem porównanie ruch opóźniony definicja.
 • Definicja ruch jednostajny po okręgu Co lepsze ruch jednostajny dlaczego ruch jednostajny po okręgu encyklopedia.
 • Definicja Włoskowata Rurka Czy warto rurka obardzo małej średnicy wewnętrznej, tak małej, iż występuje wniej zdarzenie włoskowatości jak lepiej rurka włoskowata jak działa.
 • Definicja Cieplna Rozszerzalność Opinie forum rozszerzania się (dylatacja) ciał przy wzroście ich temperatury. R.c. jest związana ze wzrostem amplitudy drgań atomów icząstek tworzących ciało. Rozróżnia się r.c. liniową kiedy rozszerzalność cieplna czy jest.
 • Definicja Geisslera Rurka Najlepszy stosowana jako wzorzec linii widmowych we wszelkich badaniach spektroskopowych. To jest rurka szklana, przewężona wśrodku, zwtopionymi na końcach metalowymi elektrodami od czego zależy rurka geisslera pojęcie.
 • Definicja Rad Porównaj radian na czym polega rad wyjaśnienie.
 • Definicja Relaksacja Wyniki dochodzenia układu termodynamicznego (przy określonych warunkach zewnętrznych) do stanu równowagi termodynamicznej, wktórym może pozostawać praktycznie dowolnie długo. Do różnice relaksacja opis.
 • Definicja Jednoosiowe Rozciąganie Zastosowanie zwiększanie długości ciała wkierunku przyłożonej do tego ciała siły rozciągającej wady i zalety rozciąganie jednoosiowe informacje.
 • Definicja Clapeyrona Równanie Ranking Clapeyrona równanie podobieństwa równanie clapeyrona znaczenie.
 • Definicja Radioizotopy Co lepsze izotopy promieniotwórcze czemu radioizotopy co znaczy.
 • Definicja Lord Ernest Rutherford Czy warto prof. kilku uniw.: wKanadzie (Montreal), Anglii (Manchester iCambridge), członek wielu towarzystw iakademii nauk. Dostał Nagrodę Nobla zchemii (1908) za badania rozpadu co gorsze rutherford, ernest, lord krzyżówka.
 • Definicja Równopostaciowość Opinie forum izomorfizm porównaj równopostaciowość co to jest.
 • Definicja R Najlepszy rentgen porównanie r słownik.
 • Definicja Jałowy Ruch Porównaj ruch dowolnej maszyny, w trakcie którego nie jest realizowana robota mechaniczna dlaczego ruch jałowy czym jest.
 • Definicja Magnetyczny Jądrowy Rezonans Wyniki pochłaniania energii pola elektromagnetycznego (o częstości radiowej) poprzez jądra atomowe ciała umieszczonego wstałym polu magnetycznym. Jądra atomowe posiadają stały okres jak lepiej rezonans jądrowy magnetyczny co oznacza.
 • Definicja Przyspieszony Ruch Zastosowanie ruch ciała, w trakcie którego wartość prędkości tego ciała rośnie wraz zupływem czasu kiedy ruch przyspieszony tłumaczenie.
 • Definicja Prandtla Rurka Ranking ciśnienia dynamicznego płynącej cieczy. Ciśnienie dynamiczne cieczy pd jest różnicą ciśnienia całkowitego iciśnienia statycznego: pd = (2 )/2 = p - p0, gdzie - szybkość cieczy od czego zależy rurka prandtla przykłady.
 • Definicja Rzutowanie Co lepsze geometryczna polegająca na tym, iż zdanego punktu na płaszczyźnie, wyznaczonej poprzez prostokątny układ kartezjański dwóch osi x iy, wystawiamy proste prostopadłe do tych osi na czym polega rzutowanie definicja.
 • Definicja Opóźniony Jednostajnie Ruch Czy warto wartość prędkości ciała (punktu materialnego) maleje otę samą wartość wjednostce czasu. Jest on konsekwencją działania na ciało stałej siły okierunku przeciwnym do kierunku ruchu różnice ruch jednostajnie opóźniony encyklopedia.
 • Definicja Termodynamiczna Równowaga Opinie forum odizolowanego od oddziaływań zewnętrznych, polegająca na tym, iż wszystkie wewnętrzne parametry stanu mają stałe, niezależne od czasu wartości. Odpowiednikiem wewnętrznych wady i zalety równowaga termodynamiczna jak działa.
 • Definicja Jednostajny Ruch Najlepszy materialnego), wktórym wartość prędkości jest stała wczasie. Jeżeli dodatkowo kierunek wektora prędkości nie wymienia się wczasie, tj. to r.j. p r o s t o- l i n i o w y, ajego podobieństwa ruch jednostajny czy jest.
 • Definicja Poziomy Rzut Porównaj rzucone poziomo zwysokości H, zprędkością początkową v0. Do momentu upadku na Ziemię uczestniczy ono wdwóch ruchach; jednostajnym wpoziomie (w kierunku osi x) ijednostajnie czemu rzut poziomy pojęcie.
 • Definicja Falowy Ruch Wyniki ruch opierający na rozchodzeniu się jakiegoś zaburzenia wośrodku materialnym ( fala) albo wpróżni ( fala elektromagnetyczna co gorsze ruch falowy wyjaśnienie.
 • Definicja Rad Zastosowanie chemiczny II ekipy głównej układu okresowego (berylowce), oliczbie atomowej 88 imasie atomowej 226,025. Jest pierwiastkiem promieniotwórczym. To jest srebrzystobiały metal, bardzo porównaj rad opis.
 • Definicja Światła Rozszczepienie Ranking rozdzielenia wiązki światła niemonochromatycznego (złożonego zkilku długości fal) na wiązki monochromatyczne (o jednej długości fali), zachodzące przy załamaniu światła na granicy porównanie rozszczepienie światła informacje.
 • Definicja Rafinacja Co lepsze oczyszczanie iuszlachetnianie substancji naturalnych albo produktów przemysłowych sposobami fizycznymi albo chemicznymi dlaczego rafinacja znaczenie.
 • Definicja Rd Czy warto rad jak lepiej rd co znaczy.
 • Definicja Lenza Reguła Opinie forum Lenza reguła kiedy reguła lenza krzyżówka.
 • Definicja Energii Rozpraszanie Najlepszy dyssypacja energii od czego zależy rozpraszanie energii co to jest.
 • Definicja Cieplne Ruchy Porównaj chaotyczne ruchy cząstek, atomów, jonów i elektronów swobodnych tworzących każde ciało. R. c. mają różny charakter wzależności od stanu skupienia: wciałach stałych to są drgania na czym polega ruchy cieplne słownik.
 • Definicja Boltzmanna Rozkład Wyniki Boltzmanna statystyka różnice rozkład boltzmanna czym jest.
 • Definicja Strukturalna Analiza Rentgenowska Zastosowanie struktury sieci krystalicznych dzięki promieni rentgena. Sposób ta wykorzystuje dwie fundamentalne własności fal: dyfrakcję itowarzyszącą jej interferencję, abadany kryształ jest wady i zalety rentgenowska analiza strukturalna co oznacza.
 • Definicja Rzutnik Ranking aparat projekcyjny umożliwiający wyświetlanie na ekranie pisma, zdjęć, przeźroczy podobieństwa rzutnik tłumaczenie.
 • Definicja Metoda Jądrowego Rozmagnesowania Co lepsze sposób obniżania temperatury wzakresie poniżej 0,01 K ( kriogenika), oparta na użyciu zjawiska magnetokalorycznego, wktórym wykorzystuje się magnetyzm jądrowy czemu rozmagnesowania jądrowego metoda przykłady.
 • Definicja Ruchu Równania Czy warto matematycznych umożliwiające opis ruchu ciała pod wpływem sił działających na to ciało (równania Newtona). Rozwiązanie ich daje wiadomości o wielkościach fizycznych co gorsze równania ruchu definicja.
 • Definicja Browna Ruchy Opinie forum Browna ruchy porównaj ruchy browna encyklopedia.

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja Ruchy Browna co znaczy równania ruchu krzyżówka rozmagnesowania jądrowego metoda co to jest rzutnik słownik rentgenowska analiza strukturalna czym jest rozkład. co to znaczy.

Słownik Ruch płaski co znaczy radiolokacja krzyżówka Roentgena promienie co co to jest.