PRACY CIEPLNY RÓWNOWAŻNIK co to jest
Co znaczy równoważnik cieplny pracy? W fizyce niedawna jednostką miary ilości ciepła, kalorią (cal.

Definicja Równoważnik Cieplny Pracy

Co to jest RÓWNOWAŻNIK CIEPLNY PRACY: współczynnik proporcjonalności A pomiędzy służącą do niedawna jednostką miary ilości ciepła, kalorią (cal), aobowiązującą aktualnie jednostką dżulem (J): A = 0,239cal/J. Robota iciepło stanowią równoważny sposób wymiany energii wewnętrznej ciała (układu). R. c. p. jest odwrotnością równoważnika mechanicznego ciepła

Definicja Richardsona Wzór:
Co to jest prądu j elektronów emitowanych poprzez gorącą katodę ( termoemisja): j = A T2 e-/kT, gdzie: A - stała emisji (wyrażona poprzez ładunek imasę elektronu i koncentrację elektronów wmetalu), T równoważnik cieplny pracy.
Definicja Rydberga Stała:
Co to jest we wzorze Balmera ( serie widmowe) opisującym długości linii widma atomu wodoru, jak także wuogólnionym wzorze (Balmera-Rydberga) stosowanym do opisu atomów wodoropodobnych. Dla atomu wodoru stała ta równoważnik cieplny pracy.
Definicja Równanie Clapeyrona:
Co to jest Clapeyrona równanie równoważnik cieplny pracy.

Czym jest Pracy Cieplny Równoważnik znaczenie w Słownik fizyka na R .

  • Dodano:
  • Autor: