ŚWIATŁA ROZSZCZEPIENIE co to jest
Co znaczy rozszczepienie światła? W fizyce złożonego zkilku długości fal) na wiązki.

Definicja Rozszczepienie Światła

Co to jest ROZSZCZEPIENIE ŚWIATŁA: zdarzenie rozdzielenia wiązki światła niemonochromatycznego (złożonego zkilku długości fal) na wiązki monochromatyczne (o jednej długości fali), zachodzące przy załamaniu światła na granicy dwóch ośrodków. R.ś. jest rezultatem zależności współczynnika załamania ośrodka od długości fali ( dyspersja światła). Wiązka światła białego padająca na pryzmat nie tylko załamuje się, lecz również rozszczepia na ciągłą smugę barwną tak zwany widmo światła białego. Kolejność barw iodpowiadające im długości fal licząc od fal długich jest następująca: czerwona (0,49 ¸ 0,58 m), pomarańczowa (0,62 ¸ 0,64 m), żółta (0,58 ¸ 0,62 m), zielona 0,495 ¸ 0,58 m), błękitna (0,47 ¸ 0,495 m), niebieska (0,44 ¸ 0,47 m) ifioletowa (0,58 ¸ 0,44 m)

Definicja Ruch Obrotowy:
Co to jest dowolnie wybranej, nieruchomej prostej, przechodzącej poprzez to ciało, nazywanej osią obrotu. Punkty ciała leżące na tej prostej pozostają nieruchome, awszystkie inne poruszają się po okręgach rozszczepienie światła.
Definicja Ritza Zasada Kombinacji:
Co to jest dostać model poziomów energetycznych atomu woparciu ojego widmo atomowe. To jest reguła podająca związek pomiędzy częstościami linii widma promieniowania atomu. Okazuje się, iż częstość każdej linii rozszczepienie światła.
Definicja Równanie Ciągłości:
Co to jest praw rządzących przepływem cieczy, mówiące, iż ciecz wczasie przepływu nie może gromadzić się wjednym miejscu ani wypływać zniewiadomego źródła. Wynika zniego, iż jeżeli nieściśliwa ciecz płynie rozszczepienie światła.

Czym jest Światła Rozszczepienie znaczenie w Słownik fizyka na R .

  • Dodano:
  • Autor: