WZÓR RICHARDSONA co to jest
Co znaczy Richardsona wzór? W fizyce gorącą katodę ( termoemisja): j = A T2 e-/kT, gdzie: A - stała.

Definicja Richardsona Wzór

Co to jest RICHARDSONA WZÓR: wzór na gęstość prądu j elektronów emitowanych poprzez gorącą katodę ( termoemisja):j = A T2 e-/kT,gdzie: A - stała emisji (wyrażona poprzez ładunek imasę elektronu i koncentrację elektronów wmetalu), T - temperatura katody, e - podstawa logarytmu naturalnego, - robota wyjścia elektronów zmetalu, k - stała Boltzmanna

Definicja Równowaga Termodynamiczna:
Co to jest odizolowanego od oddziaływań zewnętrznych, polegająca na tym, iż wszystkie wewnętrzne parametry stanu mają stałe, niezależne od czasu wartości. Odpowiednikiem wewnętrznych parametrów stanu są richardsona wzór.
Definicja Roztwór:
Co to jest mieszanina dwóch albo więcej substancji (składników). Jeżeli jedna zsubstancji dominuje ilościowo nad pozostałymi, to nazywa się ją r o z p u s z c z a l n i k i e m, apozostałe substancjami richardsona wzór.
Definicja Rd:
Co to jest rad richardsona wzór.

Czym jest Wzór Richardsona znaczenie w Słownik fizyka na R .

  • Dodano:
  • Autor: