REAKCJA co to jest
Co znaczy reakcja? W fizyce mechanizm chemiczny, wktórym jedne substancje (tak zwany substraty.

Definicja Reakcja

Co to jest REAKCJA: (1) (fiz.) przeciwdziałanie (siła reakcji); (2) (chem.) - mechanizm chemiczny, wktórym jedne substancje (tak zwany substraty) ulegają przemianie winne (produkty). Substratami iproduktami mogą być atomy, jony icząsteczki. R. może przebiegać zwydzielaniem ciepła (r. egzotermiczna) albo zjego pochłanianiem (r. endotermiczna). Największe zasoby energii, po które człowiek będzie musiał sięgnąć, tkwią wgłębi obiektów, których rozmiary są mniejsze od 10-15 m., jest to wjądrach atomowych. Zobacz także reakcja jądrowa

Definicja Rzut:
Co to jest materialnego) wpolu grawitacyjnym Ziemi, któremu nadano pewną szybkość początkową. Jeżeli ruch ciała zachodzi bez nadania mu prędkości początkowej, tytułujemy go spadkiem swobodnym ( spadanie reakcja.
Definicja Rozpraszanie Cząstek:
Co to jest zinnymi cząstkami prowadzące do zmiany kierunku ich ruchu, jak także zmiany ich stanu energetycznego, jeżeli zderzenie cząstek jest niesprężyste. Badanie r. cz. stanowi fundamentalne źródło reakcja.
Definicja Rabi, Isaac Isidor:
Co to jest fizyk amerykański. Dostał Nagrodę Nobla zfizyki (1944) za pomiary sposobem rezonansową momentu magnetycznego jądra atomowego reakcja.

Czym jest Reakcja znaczenie w Słownik fizyka na R .

  • Dodano:
  • Autor: