ENERGII ROZPRASZANIE co to jest
Co znaczy rozpraszanie energii? W fizyce dyssypacja energii. Definicja Energii Rozpraszanie słownik.

Definicja Rozpraszanie Energii

Co to jest ROZPRASZANIE ENERGII: dyssypacja energii

Definicja Radiologia:
Co to jest dział fizyki, zajmujący się badaniem własności izastosowaniem promieni jonizujących wmedycynie (rentgenologia), biologii, rolnictwie itechnice rozpraszanie energii.
Definicja Równowaga Cieplna:
Co to jest stan ciała (albo układu ciał), wktórym temperatura we wszystkich częściach ciała (((albo układu ciał) jest jednakowa rozpraszanie energii.
Definicja Rad:
Co to jest angielskiego: radiation absorbed dose), pozaukładowa jednostka pochłoniętej dawki promieniowania jonizującego. To jest dawka promieniowania pochłonięta poprzez napromieniowane ciało omasie 1 grama rozpraszanie energii.

Czym jest Energii Rozpraszanie znaczenie w Słownik fizyka na R .

  • Dodano:
  • Autor: